GODZISZÓW

(1451 Godzeszow, 1484 Godzischow, 1533 Goszdzyeszow) 5 km NE od Janowa Lub.

Pow. lub., par. Biała. K. wsi G. źródła rz. Białej (DHn I 77). Własn. szlach. 1451-1511 klucz → Biała. 1452 kmiecie Kwoszcz, Mikołaj i Anna (ZL IV 88). 1472 Piotr kaszt. poznański i Jan Świdwa z Szamotuł i Turobina nadają Danielowi Czechowi z Krokowic przywilej na sołectwo w G. z obowiązkiem konnej służby z kuszą (Mp V/N 126). 1501 Andrzej wda poznański i Wincenty Świdwowie nadają kwartę roli w G. szl. Janowi Mirosławicowi Pickowskiemu wójtowi w G. (GL XXXI 275). 1529 dzies. po 3 snopki z ł. wart. 2 grz. plebanowi w Białej (LR 449). 1533 pobór z 11 ł. km., wójt Pickowski na 1 ł. i młynie (RP).