GOŚCIERADÓW

(1409 n. Gostiradow, Gosciradow, 1427 Gosczeradow) 12 km NE od Zawichostu.

1. Pow. urzęd., par. G.

2. Granice: 1427 z Leśnikiem (ZL II 125). 1470-80 z Kosinem (DLB III 315). 1488 z Leśnikiem i Wolą Boiska (LP 114).

1470 Świesław dz. cz. G. nadaje miejscowemu kościołowi cz. od środka rz. Tuczyna do granic w. Szczecin, między wielką drogą do Lublina a rzeką, między karczmą Osusz [Oschvsch] a karczmami pleb. idąc do w. Zdziechowice k. roli Osusz, od granic Szczecina, a rolami Unatowskie [Wnathowskye]. Zezwala na wolny połów ryb w Wielkim stawie i w rzece (BCz or. 571).

3. Własn. szlach. 1409-18 dz. Trojan (TA VII 224, ZL X 132-202). 1409-27 Świesław s. Trojana (TA VII 19-130, ZL II 103). 1416-27 Jan Goscyradowsky z G. (ZL II 125, X 125). 1417 Anna siostra Trojana (ZL X 132). Śmiłka, Ofka i Abramka, cc. Gościeradowskiego (ZL X 136). 1448-50 Piotr (LP 35, ZL IV 10). 1450 Marcin (ZL IV 22). 1470 dz. Świesław i Mikołaj (BCz or. 571). 1488 dz. Mikołaj i Stanisław (LP 113).

1503 wieś zwolniona na lat 10 od poborów z wyjątkiem czopowego (MS III 1038). 1531-3 pobór z cz. Piotra Piątkowskiego 3 ł., cz. Andrzeja i Samuela Sieneńskich 4 ł. i młyna o 2 kołach (RP).

4. 1453 szl. Dobiesław wójt w G. (OL II 33).

5. Archid. zawichojski. Plebani: 1409 Stefan (TA VII 100). 1453 Stanisław dz. z Popielżyna [Mazowsze] (OL II 33). 1470 dz. Świesław uposaża kościół → 2. 1470-80 kośc. drewn. Ś. Jana Chrzc. Pr. patr. w 1456 r. przeszło na bpów z powodu zabójstwa plebana Piotra Czarnego z Radomia przez dz. Trojana h. Bogoria. Dzies. z folw. i większej cz. wsi plebanowi, z 5 ł. km. w stronę Lublina i karczmy scholasterii sand., z 1/3 wsi bpowi (DLB I 331, II 504). 1529 dzies. snop. z pewnych ról wart. 3 wiard. scholastykowi sand., plebanowi dzies. snop. z 3 folw. i 6 kmieci wart. 2 grz., czynsze z 2 karczem 2 grz., i 1 zagr. w G. 16 gr., łącznie z dzies. z Leśnika i kolędą 7 grz., 4 gr. (LR 399, 457). 1531-3 do par. należy w. Leśnik i zapewne Szczecin (RP).