GRÓDEK

(1564 Grodek) 10 km SW od Parczewa.

Pow. lub., par. Ostrów. Własn. król. Grodzisko wczesnośr.? (Żaki 516). 1560 lokacja wsi. 1564 tenuta parczowska, 7 kmieci na 3 1/2 ł. (L 85).