HUBNIN alias HUNIN

(1546 Hubnin, 1564 Hunin), dziś Uhnin, 12 km SE od Parczowa.

Pow. lub., par. Parczów. Własn. król. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 516). 1530 król Zygmunt nadał przyw. lokacyjny. (L 61). 1546 w. na granicy z W. Ks. Litewskim. Bagno tej samej nazwy (Limites 78). 1564 38 kmieci na 11 1/2 ł., 3 zagr.. 2 karczmy. Granice jw. (L 62-3).