KIJANY

(1383 Kyani or., 1390 n. Kijany or.) 17 km NE od Lubl.

1. Pow. lub., par. Bystrzyca.

2. 1414 Piotr z K. udowodnił dokumentem, że Dobek ze Spiczyna nie ma prawa polować za rz. Wieprz (ZL V 99). 1417 granice ze Spiczynem: „idąc od rz. Wieprz” (ZL X 194). 1564 Droga z Lublina na Litwę przecina rz. Wieprz w K. (AS XIX 312).

3. Własn. szlach. 1383 dz. Jakusz (ZDM I 172). 1390-1401 Piotr z K. (ZDM

I 239, IV 1090, 1139). 1409-18 Piotr komornik z. lub. (TA VII 307-405, ZDM V 1267, ZL X 202), 1420-34 bez tytułu (ZDM II 466, ZL X 105-377). 1418 Przechna ż. Piotra (ZL X 237). 1409 [dz.?] Pakosz, Pieszyk, Świętosław, Markusz z K. (TA VII 71). 1416-31 Jan (ZL II 95-293, V 187, X 111-379). 1419-30 Jakusz (ZL II 93-265, X 316-53). 1429 Zawisza (ZL II 210). 1441-6 Jan (ZL I 7-224). 1448-53 łowczy z. lub. (Mp IV 1507, LP 48-60, ZL I 136-42). 1454-62 Małgorzata wd. po Janie łowczym (ZL IV 137-227, V 55-268). 1454 Jan małoletni s. Jana łowczego (ZL IV 137), 1457 zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1457-9 Jan s. Jana (ZL IV 227-302. V 55-468), VIII 72). 1477-88 Jan Kijański pisarz z. lub., pleban w Bystrzycy (ZL IX 175-534). 1456 szl. Astreta z K. (OL II 117). 1457 Mikołaj s. Jakusza (ZL IV 227). 1460-9 Mikołaj i Piotr, ss. Jana łowczego (ZL V 55-463, VIII 72). 1462 Katarzyna (ZL V 66). 1466 Michał (AS II 166). 1475 Dobiesław (MS I 1298). 1488 Mikołaj Kijański łożny król. (MK XCVIII 214), 1493 obejmuje pisarstwo z. lub. (ZL III 10). 1495 Piotr z K. (BCz or. 642), 1506 poborca z. lub. (MS III 2672).

1420 2 karczmy (ZL X 366). 1457 3 karczmy (ZL IV 227). 1454 Jakub krawiec zw. Piwnymiech (AKH V 116). 1462 Wasyl pasterz gromadzkiego bydła (ZL V 65). 1531-3 pobór z cz. 5 ł. km., młyn dziedz, o 1 kole; cz. Komorowskiego 1/2 ł. km. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Syrokomli [pow. radomski] (OL I 7). 1529 dzies. z folw. 1 grz., 1 wiard. plebanowi w Łęcznej, z ról km. 8 grz. plebanowi w Syrokomli (LR 428, 436).

8. Wczesnośredn. cmentarzyska ciałopalne i szkieletowe (Żaki 127-529).