KLICZKOWICE

(1416 Cliczowicze, 1419 Cliccovo, 1425 Cliczkow, 1429 n. Cliczkouicze, 1529 Klvczkowycze, Klyczkowycze), dziś Kluczkowice, 6 km SW od Opola.

1. Pow. lub., par. Opole.

2. Granice: 1465 z Chrośliną i Skokowem (LP 130). 1466 ze Skokowem (ZL

V 444). 1543 na nowo wykarczowanych polach lokowano m. K. alias Wrzelowiec (Kiryk 162).

3. Własn. szlach. 1419 dz. Jan (ZL X 281b). 1425 dz. Jan i jego s. Piotr z K. alias Wrzelowa (OL I 10). 1466-9 dz. Mikołaj z Wrzelowa (ZL V 444, VIII 53-5).

1416 młyn i staw (ZL X 109, 126). 1429 Grzegorz kmieć (ZL II 243). 1470-80 folw., 12 ł. km. starych, 12 ł. km. nowych, 4 karczmy z rolami (DLB II 512). 1531-3 pobór łącznie z Wrzelowem i Szczecinem z 12 ł. i młyna (RP).

4. 1470-80 sołectwo z 2 1/2 ł. (DLB II 512).

5. 1470-80-1529 dzies. z folw. i sołectwa plebanowi w Opolu, ze starych ł. km. plebanowi w Piotrawinie, z nowych bpowi (DLB II 512, LR 33, 437, 462).