DZIERZNO

(1407 Drzesche, Yeschin, Dszeschen, Dzessen) 11 km na SE od Brodnicy.

1407 rycerz Marcin z D. (Tr. 439); 1414 szkody woj. w Y. na 600 grz.; 1447 właśc. Herman, Stefan, Hannus, Mikołaj, Jenchen ze Świerczyn, każdy obow. do 1 służby w zbroi lekkiej; 1569 D. graniczy z Gortatowem (PlO 20); XVI w. pow. mich., par. Gortatowo (Bi. 50, 75).