GOGOLINE

(1435 or. Gogolycz, przekr. i popr. tą samą ręką na Gogolyne), obecnie Jez. Bochenkowe, 1,5 km na SW od Lubosza; Lubosz 5 km na W od Pniew.

[Pow. pozn.]

1435 Niemierza i Sędziwój bracia niedz. z Grodziska [Wlkp.] zapisują [matce] Annie 200 grz. szer. gr posagu i wiana na wsi [Lubosz] z jeziorem [Wielkim] k. Lubosza, z jeziorami Lewoszyna, G., Oćmiech, Obierze, Czarne, Uścięcino, Dobrzyczno, a także z częścią jezior zw. Zamorskie (PG 1, 137v).

Uwaga: Jezioro to w XVIII w. nazywało się Księże, a na MTop. 1950 mylnie określono je jako Jez. Czarne. Identyfikacja za J. Gołaskim, Badania materiałów źródłowych przy opracowywaniu nazw wód na mapach, „Przegląd Geodezyjny” 56: 1984, s. 12-14.