BORZYKOWO

(1627 or. Borzykowo, Burzykowo) jezioro (7 ha) 13 km na S od Sierakowa, 2 km na S od Kwilcza1Kornaszewski, tamże, zidentyfikował na podstawie planu z 1831 r.; na MTop. 1950 jezioro bez nazwy.

[Pow. pozn.]

1627 w podziale Kwilcza między braci Piotra i Jana Kwileckich niektóre jeziora, m.in. B., przeznaczono do wspólnego użytku (PG 220, 41 n.).

Uwaga: Jezioro w XVIII i XIX w. znane też pod nazwą Burzykowo, obecnie jako Jez. Borzykowskie lub Burzykowskie (K 3, 542; Kornaszewski Nazwy 225).

1 Kornaszewski, tamże, zidentyfikował na podstawie planu z 1831 r.; na MTop. 1950 jezioro bez nazwy.