KOŚMIN

(1409 Cossimino, 1419 n. Cosmyn or., 1425 Choszmyn or., 1428 Cossmyno, 1443 Cosszmyny), 15 km N od Puław.

1. Pow. 1423 wąwolnicki (ZDM VII 1933), 1531 n. lub., par. Gołąb.

2. 1428 granice ze Strzyżowicami (ZL II 141).

3. Własn. szlach. 1409-19 dz. Marcin (TA VII 459, ZL X 156-336). 1409-28 Mikołaj (TA VII 459, ZL II 129-201, X 156-383). 1428 3 Mikołajów z K. (ZL II 201). 1417-28 Maciej (ZL II 129-201, X 192-335). 1417-23 Dobko-Dobiesław (ZDM VII 1933, ZL X 192-337). 1419 Dobko i Maciej dzielą K. po połowie (ZL X 340). 1420-8 Anna (ZL II 201, X 383). 1420 Stachna (ZL X 372). 1423-42 Mikołaj Bazanek s. Dobiesława, podczaszy dworu król. (ZDM VII 1933, ZL II 136-201, V 219). 1427 Małgorzata (ZL II 127). 1428 Grot, Wojciech, Borsza, Ochnya!, Bartłomiej, Jakub, Jan, Urszula, Przechna z K. (ZL II 141, 201). 1443-63 Wojciech (KL 59-1033, ZL IV 2, X 2-101). 1443-71 Jan Bazanek (KL 446-1622, ZL I 60-141, V 213, X 92-304). 1443-9 Jadwiga (KL 59-1434). 1443 Piotr (ZL VIII 178). 1444 Stanisław (KL 74-75). 1445-6 Stanisław Złydziej (KL 172-271). 1444 Jan Czechotka (KL 148). 1444-9 Jan Szczurek (KL 77-1538). 1447-8 Grot (KL 943-1033). 1448 Jakub Bielecki, Śmiechna (KL 1043, 1122). 1450 Sięgniew (ZL IV 2-5). 1461-66 Mikołaj Grotowic (ZL V 46-304, VIII 26, X 98). 1464 Stanisław s. Macieja (KL 1575). 1466 Piotr Grotowic (ZL V 452). 1466-74 Stanisław Grotowic (KL 1638, ZL V 213-452). 1471 Elżbieta siostra Stanisława, ż. Piotra z K. (KL 1607). 1472-3 Jan Rurowic (KL 1622-1626). 1486 Stanisław Tarło (ZL V 125). 1496 Dobiesław (LP 116). 1516 Mikołaj z Dąbrowicy wda sand. i hetman nadaje Mikołajowi Śmietance dworzaninowi król. skonfiskowane dobra Jakuba Bazanka, Jaśka i in. z K. za niezapłacenie kontrybucji (MS IV 10892). 1531 szlachta bez kmieci: pobór z cz. Jaśka, Jana Bazanka i in. 2 ł., cz. Pawła Matczyńskiego 1/2 ł. (RP).

4. 1423 Władysław Jagiełło przenosi na pr. magd. (cz.?) w. K. należącą do Dobiesława i syna jego Bazanka (ZDM VII 1933).

5. 1419 dzies. z ról km. plebanowi (ZDM V 1313). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. plebanowi (LR 436).