KOWALA

(1359 n. Kowala kop., 1368 n. Covale kop.), 10 km NE od Opola.

1. 1442 n. pow. lub., par. Wąwolnica.

2. 1413 Bogusz dz. Głuska sprzedaje wójtostwo w K., Woli i Głusku z 3 łanami wykarczowanymi przy drodze z Kazimierza i 1 ł. niewykarczowanym między Wolą a Głuskiem, 2 łanami łąk „in pomoczny” i z trzecią łąką k. Ostrówka (ZDM V 1259). Granice: 1420 z Pankracowicami (ZL X 345). 1456, 1462 z Niezabitowem (OL II 104, TL X 4).

3. 1359 Kazimierz W. zaświadcza, że Sięgniew Goworkowjc z Opola odstąpił cz. K. z dopłatą 500 grz. Stefanowi i Beroldowi z Wrzaw w zamian za w. Słupcę w z. sand. (ZDM IV 959). 1368 dz. Sięgniew z Opola i Słupcy (ZDM IV 991). 1409 Nieustęp z Głuska zastawia K. i Wolę Kowalską swej siostrze Dziersławie i jej mężowi Wojciechowi za 70 grz. z tytułu posagu (TA VII 222). 1413-4 Wojciech Kwaśno z K. (ZL I bp., V 92-96). 1414-20 dz. Grot ze Słupcy (ZL I bp., X 135-360). 1415-30 dz. Nieustęp z Głuska (ZDM V 1267, ZL II 267). 1419 tenże sprzedaje siostrze Dzichnie w. K. i Wolicę za 250 grz. (ZL X 280). 1416 Dzichne-Dzierżka z K.. siostra Nieustępa (ZL X 115-205). 1417-20 ż. Goworka Grada (ZL X 136-336). 1419-20 Goworko Grad z K. (ZL X 315-350). 1442 Łukasz ze Słupcy sprzedaje K. za 400 grz. Andrzejowi ze Strachocina (ZDM III 601). 1443 Andrzej Strachocki z K. otrzymał za ż. Agnieszką 60 grz. posagu zapisując jej 140 grz. wiana (ZL IV 110). 1445 Łukasz ze Słupcy zadośćuczynił Andrzejowi Strachockiemu za 400 grz. zapisanych na w. K. (ZL I 82). 1443-50 Zawisza z K. alias Głuska (KL 1472, ZL I 91-231, IV 1-24, VIII 184). 1448 tenże sprzedaje K. Piotrowi Francuzowi [z Drzewicy] za 400 grz. (ZDM III 780). 1448-9 szl. Mikołaj Zorawsky łowczy [venator] z K. (KL 1090-1425). 1456 szl. Jan z K. (OL II 102). 1458 dz. Wojciech (OL II 135). 1470 dział między braćmi: Mikołajem i Janem, K. młodszemu Janowi (ZL V 249). 1470-80 dz. Jan s. Łukasza ze Słupcy h. Rawa oraz Mikołaj i Jan Drzewiccy h. Ciołek, Folw. Słupeckiego, 21 ł. km. (DLB III 253). 1531-3 pobór z cz. N. 6 ł. lm., młyn o 1 kole, cz. Bukowskiego 1 ł., cz. Kanimira Wronowskiego 1/2 ł. odkupione od Andrzeja Nosowskiego i włączone do folw. (RP).

1420 Jan kowal z K. (ZL X 390). 1427 Mikołaj Rawsa z Babina zabrał Wilkowi kmieciowi z K. 2 woły, 3 krowy, 5 kóz, 2 świnie, wieprza tucznego, 6 gęsi, kury i 20 kop żyta (ZL II 111). 1448 Stanisław Babiński kmieć z K. (KL 1078, 1110).

4. 1368 Kazimierz W. przenosi K. na pr. sredzkie (ZDM IV 991). 1413 Bogusz dz. z Głuska sprzedaje wójtostwo w K., Głusku i Woli za 30 grz. szl. Michałowi z Koszewów z 3 ł. wykarczowanymi i 1 ł. niewykarczowanym, łąkami. Wójt winien służyć z kuszą na dobrym koniu. Ma prawo założyć karczmę, 2 stawy, młyn, w którym nikt mleć nie może prócz dworu. Pobierać będzie 1/3 kar. (ZDM V 1259). 1420 Goworek Grad z K. odstępuje 3 ł. w K. przy ł. km. i granicy szl. Grota Michałowi sołtysowi (ZL X 374). 1421 szl. Michał wójt z K. (ZDM V 1330). 1418 Jachna wójcina z K. (ZL X 207). 1420 Jan wójt z K. (ZL X 349). 1443 kmieć Michał, wójt w K. (ZL I 213). 1462 szl. Mikołaj Żyrdziochowicz z K. (ZL X 99). 1478 tenże sprzedaje swą 1/2 wójtostwa w K. Janowi Drzewickiemu dz. za 20 grz. (ZL IX 228). 1484 szl. Jan Lyszek i ż. jego Helena sprzedają cz. sołectwa w K. za 15 grz. dz. Janowi Drzewickiemu prepozytowi chełmskiemu, kanon. sand. i przemyskiemu (ZL IX 413).

5. 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z K. odnosiła placki wielkanocne do święcenia plebanowi wąwolnickiemu do Niezabitowa (ZDM III 839). 1456 dzies. opactwu świętokrzyskiemu (OL II 104). 1470-80 dzies. z folw. plebanowi w Opolu, z ł. km. wart. do 15 grz. w/w opactwu (DLB II 569, III 253). 1529 dzies. z folw. co drugi rok 1 grz. plebanowi w Opolu, z ł. km. wart. 12 grz. w/w opactwu (LR 351, 437).