KRĘPIEC

(1398 Krampiecz kop., 1419 n. Crampecz, Crampecze!), 12 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Mełgiew.

2. Granice: 1444 z Wierzchowiskami (ZL I 95).

3. Własn. król. 1432-42 Michał [tenut.j z K. (ZDM III 593, V 1394). 1453 → Raciborowice. 1454 Piotr Szczekocki podkanclerzy odstępuje trzymaną w zastawie w. K. Mikołajowi plebanowi i pisarzowi z. lub. (ZL IV 162). 1456 Mikołaj pleban i pisarz z. lub. zastawia w. K. i Raciborowice za 100 fl. węg Janowi Szezekockiemu star. lub. (ZL IV 197). 1459 Mikołaj pleban i pisarz z. lub. odstępuje po swej śmierci w. K. i Raciborowice Janowi Szezekockiemu star. lub., w zamian za co starosta winien wypłacać corocznie 8 grz. na rzecz ołtarza ś. Elżbiety w Białej kaplicy kościoła św. Michała w Lub. (ZL IV 212-3). 1462 Henryk Szczekocki i jego bracia zastawiają dożywocie na w. K. i Raciborowice szl. Janowi Trzęnsitoboli z Berdechowa rajcy lub. za 600 fl. węg. (ZL V 294 a). 1465 Jan Socha ze Strzeszkowic odstępuje pr. zastawnym 3 ł. w K. Janowi Trzęnsitoboli (ZL V 421). 1482 Jan Trzęnsiloboła tenut. w K. (ZL IX 362-379). 1484 Kazimierz Jagiel. rozsądza spór między Mikołajem Bzowskim a szl. Janem mieszcz. lub. i jego ż. Dorotą w sprawie sum zastawnych zapisanych na w. K. i Raciborowice śp. Jana Trzęnsitoboły (MS I 1688). 1491 Kazimierz Jagiel. zapisuje Mikołajowi z Ostrowa star. lub. 300 fl. węg. na w. K. i Raciborowice, które star. wykupi za powyższą sumę z rąk Jana Lacha z Rzewnina (MK XCVIII 255). 1492 Jan Olbracht zezwala Mikołajowi z Ostrowa star. lub. wykupić z rąk Katarzyny ż. Jana Lacha z Rujewic połowy w. K. i Raciborowice (MS II 9). 1497 Jan Olbracht nadaje pewne dochody z K. mansjonarzom ś. Trójcy na zamku lub. (MS III suppl. 249). 1502 król Aleksander zezwala Andrzejowi i Stanisławowi ss. śp. Lasoty z Łopiennika na posiadanie w. K. i Raciborowice jako zastaw za sumę 430 grz., które to wsie Mikołaj z Ostrowa star. lub. bez zgody króla zastawił ich ojcu za powyższą sumę (MS III 199). 1514 Zygmunt I zezwala Janowi Pileckiemu na wykupienie w. K. z rąk Andrzeja Lasoty (MS IV 2326). 1516 Zygmunt I zezwala Janowi Pileckiemu na wykupienie w. K. wraz z sołectwem z rąk Jana Lasoty (MS IV 10 822).

Kmiecie: 1419 Maciej Mężyk (ZL X 316). 1428 Jakub i Paweł (OL I 8). 1531- 3 pobór z 6 ł. i młyna (RP). 1565 folwark, 22 kmieci na 21 ł., 7 zagr., 4 karczmy, młyn ze stawem (L 20).

4. 1398 Władysław Jag. powierza Andrzejowi z Gorzkowa osadzenie na pr. niem. w. K. i → Janowice (ZDM VI 1623).

Wójtowie: 1417 Stanisław (ZL X 171). 1418-31 szl. Jakub Lewosz wójt, 1419 burgrabia i komornik lub., 1420 włodarz, kmieć! (ZL II 292, X 263-375). 1418 kobieta imieniem Cheda! pozywa sołtysa Łowiesza o głowę swego męża, którego nieprawnie kazał powiesić, sąd nakłada wdowie wieczyste milczenie (ZL X 274). 1441-9 Jakub ławnik sądu pr. niem. w Lub., br. Abrahama i Michała (Mp IV 1507, ZK CL 297, ZL I 52-166, V 220, X 146-272). 1443-87 szl. Abraham (ZL I 166, V 276, IX 497, X 306). 1461-71 Michał (ZL V 14, VIII 27-187, X 101-306). 1460 szl. Małgorzata ż. Michała wójta (OL II 232). 1462 szl. Andrzej (ZL V 60). 1497 skonfiskowane dobra Mikołaja sołtysa w K. nadane Mikołajowi Gniewoszowi Krzastowskiemu dworzaninowi król. (MS II 780). 1512 Zygmunt I zezwala Andrzejowi Lasocie z Łopiennika, tenut. w K. na wykupienie wójtostwa z rąk Mikołaja zw. Abram i Agnieszki (MS IV 1832). 1515 Zygmunt I zezwala Mikołajowi Starosckiemu na wykupienie sołectwa w K. (MS IV 2536).

5. Ok. 1393-1412 bp Piotr Wysz nadał dzies. z K. na prośby Władysława Jag. prebendzie ś. Trójcy na zamku lub. (MPH SN X/2 211-2). Poł. XV w. dzies. plebanowi w Mełgwii (OL I 7). 1529 dzies. z 1/2 folw. oraz z ról km. 15 grz. mansionarzom zamku lub., z sołectwa 1 grz. plebanowi w Mełgwii (LR 433, 436).