ŁAZISKA

(1414 n. Lassziska) 6 km W od Opola.

1. Pow. lub., par. Opole.

2. Granice: 1468 z Kaliszankami i Niedźwiadą (ZL VIII 50). 1470-80 z Głodnem (DLB III 242). 1496 z Głodnem, Janiszowem, Niedźwiadą (LP 121, 123).

3. 1414 dz. Goworko (ZL I bp.). 1441 Grot z Chwalisławic sprzedaje 1/3 w Ł. za 100 grz. Piotrowi z Wrzełowa (ZL I 23). 1468 dz. Jan (ZL VIII 50). 1486-96 dz. Stanisław Chobrzanski (LP 102-23), 1501-3 podsędek (MS III 613, 1481, AS II 227), 1504-7 sędzia z. lub. (MS III 1347, 1453, BO or. 145). 1531-3 pobór z 3 ł. (RP).

5. 1529 dzies. folw. 2 grz. plebanowi w Opolu, z reszty wsi bpowi 24 gr. i plebanowi w Piotrawinie 7 grz. (LR 34, 437, 462).