ŁĘCZNA

(1350-1 n. Lanczna, 1429 Lunczna!, 1495 Antiqua Lanczna, 1529 Stara Vyesz, 1531-3 Lanczna castri), ok. 24 km E od Lublina, dziś Stara Wieś oraz Podzamcze.

1. Pow. lub., par. Ł.

2. 1442 droga do Kolechowic, granice z Witaniowem (ZDM III 596). 1448 Kazimierz Jagiel. uwalnia mieszczan z Lublina od mostowego w Ł. na lat 10 (MS I 28). 1452 granice z Bobrownikami (AGAD or. 6658). 1462 granice z Łęczna opactwa sieciechowskiego i Wolą Łęczeńska (PL 91-3).

3a. cz. król 1419 Mikołaj z Turki zastawia w. król. Ł. trzymaną w zastawie za 40 grz. Świętosławowi Żelaznemu z Turowa (ZL X 323). 1428 Władysław Jagiełło zapisuje swemu łożnemu Klimkowi 40 grz. na Ł. (ZDM VII 2021). 1431 tenże zapisuje jw. (ZDM VII 2063). 1429 Klemens z Ł. (ZL II 209, 216). 1439 Władysław [Warneńczyk] zaświadcza, że szl. Stanisław wykupił z rąk Klimka Kłajskiego Ł. w z. lub. (Mp IV 1347). 1415-30 Mikołaj z Ł. (ZL 264, X 164-6). 1441 Władysław [Warneńczyk] zapisuje Mikołajowi Janińskiemu z Ł. i jego br. Marciszowi 230 grz. na Ł. (Mp IV 1398). 1443 Jan Włostowski łowczy lub. odstępuje Mikołajowi Janińskiemu z Ł. trzymaną w zastawie za 40 grz. w. król Ł. (ZL IV 103, 107). 1443-5 Mikołaj Janiński z Ł. (ZL I 76-129). 1443 Magdalena jego ż. (ZL I 171). 1459 Kazimierz Jagiel. zapisuje 50 grz. na Ł. Janowi Kuropatwie podkomorzemu lub. (AGAD or. 6668). 1464 tenże potwierdza Jadwidze wd. po Janie Kuropatwie zapis 200 grz. dokonany na król. połowie w. Ł. przez Jana Tęczyńskiego kaszt. krak. (AGAD or. 6674).

3b. cz. szlach. 1409, 1415-21, 1426-32, 1440-62 dz. Zbigniew (TA VII 153-276, SP VII/2 1588, Mp IV 1382, ZDM V 1394, LP 11-96, ZL I 83-138, II 94-292, IV 183-208, V 56-341, X 151-352). 1402 tenże sprzedaje Ł. za 450 grz. Janowi Tęczyńskiemu kaszt. krak. (ZL V 341). 1418 Klonowski [dz.?] z Ł. (ZL X 249). 1430 Paweł (ZL II 264). 1495-6 klucz → m. Łęczna. 1511-3 pobór z 3 1/2 ł. (RP).

4. 1416 Jurek ze Strzelec zastawia sołectwo w Ł. na 1 rok za 60 grz. Mikołajowi z Turki (LP 145). 1441 Jan wójt z Ł. (ZL X 145). 1442 Zbigniew dz. Ł. nadaje swemu słudze Maciejowi sołectwo w Ł. na pr. magd. z ł. Dominikowskim przy kołowrocie k. drogi do Kolechowic i karczmą, z łąką nad rz. Wieprz od doliny w stronę Witanowa, stawem w dole Subczyńskim powyżej dworskiego stawu, 1/3 z kar i 1/6 z czynszów. Służba konna z kuszą lub opłata 1 grz. (ZDM III 596). 1452 Kazimierz Jagiel. odnawia szl. Stanisławowi wójtowi król. w Ł. spalony przywilej. Uposażenie: 2 ł., 2 łąki, jedna na granicy z Bobrownikami, druga w miejscu zw. Glinki, karczma za kościołem, w której może trzymać rzeźnika, trzeci denar z kar, szósty z czynszów, szósta ryba przy połowie dla króla, prawo łowów. Służba konna z kuszą (AGAD or. 6658). 1457 szl. Stanisław wójt w Ł. (OL II 130). 1467 Kazimierz Jagiel. zezwala na lokację → m. Łęczna.

5. Archid. lub. 1350-1 dochód parafii na 1 grz. (MV II 374, 386). Plebani: 1409 Kasper (TA VII 273). 1419-20 Wacław (ZL X 283-357). 1452-60 Jan (OL II 21-215). Poł. XV w. plebanowi dzies. z Strzeszkowic, Spiczyna, częściowo Jaszczowa (OL I 7). Po lokacji miasta kościół znalazł się na terenie objętym lokacją, względnie został przeniesiony. 1529 dzies. z całej wsi 8 grz. plebanowi w m. Łęczna (LR 436).