ŁĘGÓW

(1459 Lyangow, 1478 Langow), osada nie zidentyfikowana, leżała ok. 10 km SE od m. Piaski.

[Pow. lub., par. Czemierniki w.] Własn. szlach. 1459 dz. Mikołaj z Chwalisławic (OL II 195). 1478 dwór Ł. we w. → Idzikowice, na granicy z w. Oleśniki, w dziale m. br. przypada Jurianowi (ZL IX 244).