ŁOPIENNIK

(1413 n. Lopennik, 1415 n. Lopyennik), 8 km NE od Urzędowa.

1. Pow. 1523 urzęd., 1531-3 lub., par. Ratoszyn (DLB II 545).

3. Własn. szlach. 1413-9, 1433 i 1443-53 dz. Gotard (LP 17, 77, OL I 17, KL 1098-1147, ZL I 97-224, II 107-220, VIII 129, X 53-293). 1414 Zdziechna z Ł. (ZL V 97). 1416 Wojciech z Ł. (RH III 31). 1416 Bystram z Ł. (ZL X 129). 1417 tenże zapisuje ż. Jadwidze 100 grz. posagu i 50 grz. wiana (ZL X 171). 1416-28 Krystyn z Ł. (ZL II 190-1, X 110, 315). 1444-57 Bystram z Ł. sędzia grodzki lwowski (K. Maleczyński. Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy Lwów 1938, 60-2). 1451 Helena z Krzesimowa ż. Krystyna z Ł. (LP 45-6). 1451-3 dz. Goworko z Woli Wilkołaskiej podstoli lub. (ZL IV 52-125). 1464 w dziale m. ss. śp. Goworka Lasocie przypada Ł. (ZL V 391). 1466 w dziale m. ss. Goworka ze Zdziechowa [pow. rad.] starszemu Lasocie przypadają dobra w z. lub. Wola [Wilkołaska], Ł., Pickowice, Wola Dłotowska oraz 7 ł. w Bychawce, Piotrowi dobra w z. przemyskiej i halickiej (AGZ XII 3274). 1466 Małgorzata c. śp. Gotarda z Ł. (ZL V 449). 1469 tenut. Mikołaj Chrząstowski chorąży krak. (ZL VIII 95). 1471-85 dz. Jan i Lasota, ss. Lasoty, wnukowie Goworka (LP 99-100, MS I 657, 1287, ZL IX 119, 389). 1476 Małgorzata wd. po Lasocie z Ł. (ZL IX 119). 1494 Florian Chrząstowski z Zaleszan zapisuje ż. Małgorzacie posag i wiano m. in. na Ł. (MS II 306). 1502 Andrzej i Stanisław ss. śp. Lasoty z Ł. (MS III 199). 1512-21 Andrzej Lasota z Ł. (MS IV 1832, 3743). 1531-3 pobór z 1 1/2 ł. (RP).

4. 1523 Zygmunt I na prośby Andrzeja Lasoty stolnika lub. przenosi jego w. Ł., Radlin, Wola Radlińska, Kępa, Czółna na pr. chełmińskie czyli magd.! (MS IV 4194).

5. Poł. XV w. dzies. z fol w. plebanowi w Ratoszynie, z reszty wsi plebanowi w Krężnicy (OL I 7). 1529 dzies. z folw. 1 grz. plebanowi w Ratoszynie, z ł. km. 6 grz. plebanowi w Urzędowie (LR 431, 452).

8. Ciałopalne cmentarzysko wczesnośr. (Żaki 523-6).