ŁUBKA

(1507 Lupka), rz., lewoboczny dopływ rz. Tyśmienicy. 1507 stanowi granicę m. w. → Siemian i Stoczek.