ŁOSIENIE

(1443 Loschno, 1451 Lossyne, 1452 Lasszynye, 1459 Loshynye, Parvum Loschynye), dziś Łosień, 16 km SE od Bychawy.

[Pow. lub., par. Wysokie?]. Własn. szlach. 1443 dz. Marcin (ZL IV 105). 1451-2 dz. Piotr z Suchodołów (LP 63, ZL IV 35). 1459 wzn. zarośla m. granicami Giełczwi, Wysokiego i Ł. aż do Żmijowisk [,,Smyeyowyska”] (ZL IV 279, 281).