ŁUCKA

(1360 Luczki kop., 1409 n. Luczka, 1414 Luczky), dziś Łuck, 20 km NE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Bystrzyca.

2. 1409 w lasach na granicy z Pliszczynem odbywają się łowy z sieciami (TA VII 278). Granice: 1415, 1460, 1465, z Rokitnem (ZL IV 297, 302, X 159, AS II 164). 1446-7 z → Kamionką. 1450 z Szczekarkoczem: od Kamionki do rz. Wieprz. (LP 41-43). 1452 z Jawidzom (LP 54-69). 1466 z → Nasutowem.

Łąki: za starą wsią Ł. idąc do Żyrników (ZL IV 71). 1463-6. Na przewozie [„super navigio”] (ZL V 373, 437). 1459 łan za brodem (ZL IV 273). 1469 Mścisław z Ł. zastawia Jakubowi Konińskiemu za 22 grz. łąki od granicy z Rudnem do rz. zw. Struga płynącej z Dzielnego Lasku do Wieprza, idąc z boru do tegoż lasku, z wyjątkiem lasu Do Kaczki [„ad Kaczkam”] (ZL VIII 82).

1450 nowy młyn „na stawisku” wart. 10 grz. (ZL IV 16). 1466 bór k. Śmierdzącego Dołu od rz. Wieprz do wsi (ZL V 455). 1481 droga do Nasutowa (ZL V 76). 1490 Anna Ostrowska z Ł. i jej s. Andrzej sprzedają barcie w Ł., na których wyryto są znaki zw. „Ruskie motowidło”, za 10 grz. Ocie Pileckiemu podkomorzemu lub. (ZL IX 608).

3. Własn. szlach. 1409 dz. Pietrasz (TA VII 89-278). 1414 Zdziechna z Ł. (ZL V 98). 1414-30 Wojciech (ZL II 277, V 94-8). 1414-30 cz. Stanisława Dęblińskiego (ZL I bp., II 277, X 159-369). 1417 sąd ziemski przysądza 1/5 w. Ł. Jakubowi z Kozic (ZL X 143). Jakub z Kozic odstępuje cz. w Ł. Maciejowi z Ciechanek za 30 grz. (ZL X 167). Maciej z Ciechanek sprzedaje 1/5 w. Ł. za 100 grz. Szymonowi z Dzięgielowa [Mazowsze] (ZL X 176). Cz. Jarosława bpa laodycejskiego [sufragana krak. i br. jego Szymona (ZL X 192). 1418 cz. Macieja z Ciechanek (ZL X 103). 1419-20 Paweł z Ł. (ZL X 339-69). Dorota (ZL X 317-85). 1420 Jaśko (ZL X 369). 1426-43 Marcin (ZL I 72, II 127-232, V 178-86, X 272). 1429-61 Jarosław (KL 1021, ZL I 36, II 227-32, IV 14-273, V 320). 1420 Maciej (ZL II 277). Mikołaj (ZL II 269-77). 1441 Marcin zw. Comedere z Czasławic zastawia swą 1/4 cz. w Ł. za 4! grz. Grzegorzowi z Tomaszowic (ZL I 47). 1462 Dorota Komederzyna z Ł. (ZL V 73). 1441 Wacław i Małgorzata (ZL I 8). 1441-53 Wojciech (ZL I 35-137). 1441 Elżbieta Mikołajowa (ZL I 20), 1462 wd. (ZL V 300). 1443-51 Mikołaj zw. Boczka (LP 24, KL 167-219, ZL I 72-4, IV 71). 1444-60 Mikołaj Jarosławic (LP 7-24, KL 153-292, ZL IV 14-147, V 268-9). 1460 Mikołaj Mirosławic (ZL IV 293). 1441-53 Jakub Jakubowski z Ł. (LP 7-69, ZL I 8-194), 1448 komornik podkomorzego (LP 33). 1443 Katarzyna ż. Jakuba, 1454 wd. (ZL I 69, IV 147). 1445-69 Jakub Zaklika zw. Dębliński, s. Jakuba z Ł. (ZL I 80, IV 14-56, V 69-424, VIII 35-67), 1462 Anna ż. Jakuba Zakliki (ZL X 305-7). 1465 Jakub Dębliński sprzedaje łan w Ł. k. cz. Miecława Dęblińskiego i łąkę k. cz. Katarzyny Boszczanki alias Sadurczyny za 20 grz. Piotrowi z Grabianowic (AS II 164). 1462 Jakub Żabka z Ł. (ZL V 300). 1445 Jan Osmolski z Ł. (ZL I 80). 1447-54 Stachna ż. Macieja, c. Wojciecha z Ł. (KL 755, ZL IV 131, XI 18). 1447 wzm. cz. Mścisława z Czasławic (Lp 24). Wacław Dębliński sprzedaje swą cz. w Ł. za 40 grz. Jakubowi z Ł. (AS II 146). 1453 Stachna ż. Macieja z Ł. zobowiązuje się utrzymywać dożywotnio swego ojca Wojciecha w zamian za 1/2 majątku ojczystego (ZL IV 131). 1454 Świętochna c. Wojciecha z Ł. sprzedaje część ojczystą w Ł. za 30 grz., oraz inną cz. za 26 grz. br. stryjecznemu Stanisławowi Długiemu z Bronic (ZL IV 147, XI 15). 1455 Jan Wojciechowic sprzedaje swą cz. ojczystą w Ł. za 30 grz. Stanisławowi z Bronic (ZL IV 173). 1456 Stachna c. śp. Wojciecha z Ł., ż. Macieja ze Stępkowa, swą cz. w L. sprzedaje za 30 grz. Stanisławowi z Bronic (ZL IV 196). 1458 Mikołaj Sęp z Ł. (ZL V 209). 1459 Jarosław z Ł. sprzedaje 1 ł. za 10 grz. Mikołajowi Ostrowskiemu (ZL IV 273). Stanisław z Bronic sprzedaje cz. w Ł. za 60 grz. Janowi i Mikołajowi, ss. Prandoty z Jastkowa (ZL IV 270). 1459-66 Mikołaj Ostrowski z Ł. (ZL IV 273, V 437, X 98), 1462-6 jego ż. Helena (ZL V 64-437). 1466 Mikołaj Ostrowski z ż. Heleną odstępują „quartam sortem ibidem in L., videlicet Boczkowska” Katarzynie ż. Piotra z Sadurek (ZL V 437). 1460 Piotr Zaklika z Ł. (ZL V 266). 1460-8 Anna i Jadwiga siostry Jakuba Jakubowskiego z Ł. (ZL V 268-9, VIII 35). 1462-9 Jadwiga z Ł., ż. Mścisława Grabianowskiego (ZL V 56-455, VIII 15-65, X 98). 1462-9 Mścisław Grabianowski z Ł. (AGAD or. 6676, ZL V 63-476, VIII 61). 1464 wzm. śp. Brygida c. Mikołaja z Tomaszowic, ż. Mścisława Grabianowskiego; ich dzieci Anna, Jan, Małgorzata, Stanisław (ZL V 386). 1461-6 Anna ż. Jaksonia z Ł. (ZL V 64-314, VIII 15), 1469 wd. (ZL VIII 56-65). 1462-6 Jaksoń z Ł. (ZL V 66-458). 1462 Walenty z Czasławic odstępuje siostrze Annie, ż. Jana, cz. w Ł. (ZL V 356). 1462-7 Mikołaj Osmolski z Ł. (ZL V 90-429, VIII 162, X 305). 1464 Marcin Brolyk z Ł. (KL 1567). 1465 Dobiesław s. Mikołaja Osmolskiego z L. (ZL V 429). 1466 Mikołaj Bronicki z Ł. (ZL V 89b). 1467 Dorota ż. Jana Czarnego z Ł. (ZL VIII 162). 1468 Mikołaj Jarosław z Ł. (ZL VIII 35). Szl. Jan Szyszka z Ł. (ZL VIII 41). 1469 Mikołaj s. Jakuba Dęblińskiego z Ł. zapisuje ż. Katarzynie, c. Andrzeja wójta z Wrotkowa, 20 grz. posagu i tyleż wiana (ZL VIII 107). 1470-80 wzm. cz. Prandoty i Mścisława w Ł. (DLB II 576). 1484 Jakub Malaczyński z Ł. odstępuje swój łan z dopłatą 300 grz. Jakubowi z Kosarzowa w zamian za cz. w tej wsi (BO LX 28). 1485 Piotr Dębliński otrzymał za ż. Katarzyną, c. Abrahama z Sopików (?), 20 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (AS II 188). 1487 Piotr Firlej sędzia z. lub. odstępuje s. Mikołajowi cz. w Ł. (ZL IX 501). 1491 Piotr Firlej odstępuje cz. w Ł. zakupioną od Puchały, Mikołajowi Piechowskiemu i ż. jego Katarzynie (ZL IX 641). 1495-1506 cz. (?) Mikołaja Firleja (AG AD or. 6737), MS III 2607). 1531-3 pobór z 3 ł. (RP).

4. 1506 Król Aleksander przenosi w Ł. Mikołaja Firleja na pr. średzkie (MS III 2607). 1543 S od Ł. lokowano m. → Lewartów.

5. Archid. lub. Poł. XV w. dzies. kościołowi w Bystrzycy (OL I 7). 1522 bp Jan Konarski eryguje kośc. filialny w Ł. włączając do par. w → Pałecznica, Syrniki i Szczekarkow należące do Mikołaja Firleja (Ep VII 236-7). 1529 dzies. 4 grz. wikariuszom w Bystrzycy (LR 442). 1549 wyodrębniono par. w nowo lokowanym m. Lewartów (Szafran 152).

6. 1360 Bartko z Ł., rzeźnik i ławnik lub. (ZDM IV 965).