ŁUGI-RĘTKI

(1523 Rądky) 9 km od Siedlec.

Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. 1529 dzies. od 2 szlachty 1 grz. plebanowi (LR 416). 1531-3 pobór zapewne łącznie z Ługami.