ŁUKOWSKA ZIEMIA i POWIAT.

1470-80 parafie na granicy diecezji krak. z diecezją łucką, a tym samym z. łuk. z W. Ks. Litewskim: Pruszyn, Zbuczyn, Łuków, Trzebieszów, Ulan (DLB I 1). 1546 granice z W. Ks. Litewskim: od ujścia rz. → Żytniej, stanowiącej granicę między z. luk. a Mazowszem rzeką Liwiec, pozostawiając po stronie polskiej w. → Golice, Strzała, Siedlce, Ciepiele, Wielgor-Krzymosze, Radzików, Pióry-Pytki, Ostoje, Izdebki-Kosmy, Izdebki-Guzy, Sobice, Wesoła, Grochówka, Wysokinin, Leszczanka, bagno Kania, Trzebieszów, Dąbrówka, Turów, Mościska, Kąkolownica, Siedlanów, Ustrzesz, Branica, Zbylutów (RGr 14-18, Limites 22-32).

1416-7 wzm. powiat łuk. (ZDM VI 1792, 1813). 1431 wzm. księga ziemska łuk. [Liber Lucouiensis] (ZL II 293).

Urzędnicy ziemscy:

Kasztelanowie → łuk. kasztelania.

Podkomorzowie: 1441 Kanimir z Mazowszan (AKH VIII 192); pozostali wspólni z z. lub. Komornicy graniczni: 1446 Stanisław z → Domaszownicy. 1508 Jan z →Wysokinina. 1512 Tomasz z → Zabiela.

Sędziowie: 1418-33 Świętosław ze → Świdrów. 14,37-57 Jan z → Oszczepalina. 1464-94 Jakub ze → Skromowic. 1500-12 Wincenty z Gozdu (Ep XI 35, MS III 997, IV 1578, PŁ 64-71). 1512-21 Maciej Kanimir z → Tuchowicza.

Podsędkowie: 1425-7 Świętosław z Rudy (ZDM V 1356-68). 1444-51 Maciej z → Domaszownicy. 1464-75 Maciej z Domaszownicy. 1485 Jakub z Zielonki (MS IV suppl. 1118). 1494 Dobiesław z Zielonki (Ep XI 34-5). 1500-7 Dobiesław z → Mysłowa. 1510-2 Maciej Kanimir z → Tuchowicza. 1512 Jan z → Pruszyna. 1517 Mikołaj z → Pruszyna. 1521-5 Bartłomiej Kazanowski (MS IV 3047-4616).

Pisarz ziemski: 1509-30 Jakub Zieleński z → Tchórzowa.

1420 Jan ze Śladowa [Mazowsze lub. pow. ksiąski] skupuje dęby w z. łuk. i spławia je do Gdańska (ZL X 387).