ŁUSZCZÓW

(1383 Lusczaw or., 1409 n. Lusczow, 1417 Vszczow!) 12 km NE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Bystrzyca.

2. 1418 dział między br.: Markuszowi połowa w stronę Lublina z 2 stawami, Wojciechowi druga połowa do rz. Wieprz z 2 stawami poniżej wsi do drogi i za drogą do Mełgwi. Granica między częściami: od wierzby przy potoku do drogi z Janowic (ZL X 234). Granice: 1427 z Sobianowicami: od granicy Bystrzycy środkiem rz. Bystrzyca „ad signa culum fovee” na granicy Turki (ZL X 241). 1448 z Trębaczowem (LP 38) 1453 z Sobianowicami (ZL IV 120). 1454 i 1460 z Nowogrodem i Stoczkiem (ZL IV 153, V 258).

3. Własn. szlach. 1383 dz. Pietrasz i Tomko (ZDM I 172). 1409-15 Maciej (TA VII 465, ZL X 156). 1409-45 Markusz h. Strzemię, zawołania Larisza! (TA VII 40- 266, SP VII/2 1609-16, ZL I 15-234, II 95-279, V 181, X 120-314). 1417 i 1419 tenże zapisuje ż. Katarzynie 50 grz. posagu i tyleż wiana (ZL X 175, 326). 1416 Marcisz z Ł. (ZL X 109). 1416-7 Wojtek Regnocha, Regnoska z Ł. (ZL X 109-38). 1416-30 Wojciech z Ł. (SP VII/2 1600, ZL II 95- 272, V 181, X 128-368). 1428 Katarzyna ż. Wojciecha (ZL II 188). 1418 Jan z Ł. (ZL X 222). 1441-62 Wojciech z Ł., alias z Ciechanek (LP 38, OL II 83-182, ZL I 15-224, IV 37-306). 1465 Katarzyna wd. po Wojciechu (ZL V 429). 1441-60 Jan z Ł. (OL II 228, ZL IV 37-120, X 150). 1451 2 Janów z Ł. (ZL X 64). 1451-66 Jan Witaniowski s. Jana z Ł. (ZL I 143, V 60-465). 1451 n. Anna ż. Witaniowskiego (LP 49-81, ZL I 136-8, X 53). 1469-70 wd. (ZL VIII 61-148). 1451-3 Jan Lesiecki. Lesczki z Ł. (LP 49-81, ZL I 138, X 64). 1451-3 Małgorzata c. śp. Markusza z Ł., ż. Jana Lesieckiego (LP 49-81, ZL IV 49-120, X 53). 1465 Katarzyna ze Strzeszkowic, wd. po Janie Lesieckim z Ł. (ZL V 426). 1451 Katarzyna c. Markusza z Ł., ż. Zbigniewa z Ziółkowa (ZL IV 54). 1453 Jan Mossczky z Ł. (ZL I 136). 1458 Aleksy i Piotr ss. Jana Lesieckiego z Ł. (OL II 137). 1462-9 Aleksy z Ł., br. Macieja (ZL V 59-463). 1462-84 Maciej z Ł., br. Aleksego (LP 98. ZL V 59-463, VIII 56-72). 1466-9 Wit tenut. w Ł. (ZL V 469, VIII 60-75). 1466-9 Małgorzata siostra Aleksego i Macieja, ż. Wita (ZL V 463, VIII 15-72). 1466-9 Aleksander z Ł. (ZL VIII 13-72). 1466 ks. Jan Żelazny z Ł., alias z Turowa (ZL VIII 13). 1469 Jakub i Wyszek z Ł. (ZL VIII 73).

1451 kmiecie Mikołaj Boguszowic i Mikołaj Ozimek (ZL X 60). 1531-3 pobór z 2 ł. (RP).

5. 1455-61 dzies. plebanowi w Bystrzycy (OL II 82, 235). 1529 dzies. z folw. 1 grz. plebanowi w Bystrzycy, z 1/3 wsi 3 grz. bpowi (LR 33, 442).