ŁYCHÓW

(1443 n. Lichow) 12 km SW od Kraśnika.

Pow. urzęd., par. Potok. Własn. szlach. 1443 Jan Chrzan [dz.?] z Ł. (ZL VIII 178). Dzies. z całej wsi, należące do bpa, jako pochodzące z nowizn, przywłaszczył sobie pleban z Potoka (ZDK II 444). 1445 sąd polubowny przysądza bpowi dzies. z całej w. Ł. (Mp II 1470). 1456 Przechna ż. Jana Górskiego zastawia swe cz. w Ł. i Węglnie za 100 grz. Janowi Głowaczowi z Niezabitowa (ZL IV 209). 1457 Katarzyna z Ł. i jej mąż Stanisław z Tarnawki sprzedają cz. ojczyste i macierzyste w Ł. i Węglnie za 130 grz. niejakiemu Mroczkowi (ZL IV 247). 1459 Jędrzych z Ł. zapisuje ż. Katarzynie 70 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 274). 1463 Katarzyna ż. Jana (ZL X 95). 1466 szl. Piotr Bogatka z Ł. (ZL VIII 20). 1529 dzies. z pewnych ról folw. i km. 3 grz. kościołowi w Potoku, z reszty wsi bpowi (LR 34, 451). 1531-3 pobór z 5 ł. i młyna (RP).