ŁUKOWSKA KASZTELANIA i GRÓD.

(1254 n. Lucow). 1254 papież Innocenty IV poleca swemu legatowi, aby jeśli bp krak. będzie dalej zaniedbywał prowincję Ł. położoną między Rusią a księstwem krak., o 4 dni od Krakowa, ustanowił tam osobne biskupstwo (Theiner 119). 1257 papież Aleksander IV na prośby [Bolesława Wstydliwego] księcia krak., jego siostry Salomei oraz mistrza templariuszy na Niemcy i kraje słowiańskie poleca arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i bpowi krak., aby w grodzie Ł. nadanym przez w/w. księcia templariuszom ustanowili biskupstwo (Theiner 143). 1258 Bolesław Wstydliwy uwalnia → klucz kocki od jurysdykcji kaszt. łuk. zastrzegając budowę przez ludność grodu łuk. (Mp I 51). 1286 Leszek Czarny uwalnia dobra klaszt. świętokrzyskiego od budowy grodów z wyjątkiem łuk. (Pol. III 62).

1244 najazd Prusów (MPH II 838, III 167). 1283 najazd Litwinów (DH VII 222). 1350 najazd Litwinów (MPH II 630).

Kasztelanowie: 1273 Racibor (DH IV 182). 1373-5 Piotr (ZDM I 143, Mp III 877). 1391-1400 Boksa (Księgi ławnicze krak., wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1904, 1376, AKH VIII 175). 1415 Niemierza (AKH VIII 175). 1428 Stanisław z Obór (AKH IV 20).