ŁUGÓW

(1409 n. Lugow, Plvgow!) 20 km NW od Lublina.

1. Pow. lub., par. Garbów.

2. 1464 cz. wsi zw. Pogwizdów graniczy z w. Wysokie (ZL V 399) Granice: 1420, 1453 z → Bogucinem (ZL X 341). 1447, 1453 z Gutanowem (LP 9-10, 70). 1453 z Garbowem i Księżycami (LP 71). 1459 dział między br. Janem, Prandotą, Rafałem, Sięgniewem Ożarowskimi: Janowi Ł. ze starym stawem w Długim Krzu i starą groblą. Granica potok Sowoklęski (ZL IV 280).

3. Własn. szlach. 1409-36 dz. Sylwester-Lasota-Leszek h. Płonia (TA VII 7- 353, AKH VIII 474, RH III 39-278, ZL I bp., II 110- 254, V 96-181, X 137-371). 1413-20 Przecław zw. Gończyk z Ł. (ZL I bp., V 96, X 103-341). 1414-28 Święchna z Ł. (ZL I bp., II 110-50, X 130-200). 1414 Masiota ż. Wilczka z Ł. (ZL V 96). 1417 Jarko (ZL X 260). 1417-9 Dziersław (ZL II 130-208, X 176-371). 1419 Przybko (ZL X 312-3). 1419-29 Mikołaj (ZL II 110- 224, X 329-41). 1420-3 Stanisław (ZL II 131, X 341). 1420 Sułko i Jakusz (ZL X 341). 1427-8 Dzichna (ZL II 110-76). 1427 Dorota (ZL II 110). Jakub (ZL II 110-31). 1441-67 Piotr s. Lasoty, zw. Lasota (LP 70, KL 898, ZL I 30-138, VIII 162). 1441-3 Jan Świemir, Świemicz z Ł. (ZL I 9-74, X 272). 1441-50 Sułek-Sulisław (KL 13-1167, ZL I 16-31, IV 22). 1443 Świętochna Janowa (ZL I 59). 1444-53 Jakub Gołąbek s. Lasoty (LP 9-70, KL 79-155). 1445-8 Mikołaj z Ł. (PL 9-10, ZL I 231, KL 616-1023). 1456 tenże zapisuje ż. Katarzynie 20 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 197). 1447-72 Mikołaj zw. Sułek z Ł., s. Lasoty, (LP 9-70, OL II 188-200, KL 538-1616). 1446 Wichna (KL 395). 1447-53 Dziersław Ożarowski z Ł. (LP 9-70). 1451 Maciej Daszeński z Ł. (ZL X 51). 1464-7 Jan Ożarowski z Ł. (ZL V 89b- 399 VIII 162). 1466 Sięgniew Ożarowski z L. (ZL V 89b). 1470 Lasota z Ł. (ZL VIII 122). 1473 Marcin Moszejrki z Ł. (KL 1631). 1470-80 dz. Jan Ożarowski h. Rawa, Jakusz h. Nałęcz, Kordek i Świemir. 3 folw., 12 ł. km. (DL II 542). 1496 Andrzej z L. (LP 119). 1531-3 pobór z 1 ł. km.; szlachta bez kmieci: Paweł Rybka 1/2 ł., Wojciech Świemir 1/4 1. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Czemiernikach (OL I 7). 1470-80 dzies. plebanowi w Garbowie (DL3 II 542). 1529 dzies. 6 grz. ww. plebanowi (LR 443).