ŁUGI-OTY

(1507 n. Othy, dziś zapewne Ługi-Gołacze, 10 km SE od Siedlec.

Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlachta bez kmieci. 1507 szl. Marcin z O. (PŁ8). 1529 dzies. z całej wsi 2 grz. plebanowi (LR 417). 1531-3 pobór z cz. Wojciecha Wrzoska 1/4 ł., Leonarda, Mikołaja, Feliksa, Jakuba, br. Żaków 1/2 ł., Jana i in. Rogalów 1/6 ł., Jane ze Świerzego 1/6 ł., Mikołaja Oziębły 1/6 ł. (RP).