ŁUBKI

(1348 Lubkowicze kop., 1409 n. Lubky, Lupki, 1416 Lubcow, 1441 Lupkowycze), 6 km S od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Wojcieszków.

2. Drogi: 1417 i 1458 Kazimierska (ZL V 210, X 192). 1416 do Pankracowic (ZL X 9). 1423-9 do Szczuczek (ZL II 143,235).

Granice: 1416 ze Szczuczkami (ZL X 9). 1419 z Kowalą (ZL X 282). 1427 z Pankracowicami (ZL II 108). 1458 z Niezabitowem i Pankracowicami (ZL V 210). 1466 z Wojciechowem (ZL V 460).

1409 łąka w miejscu zw. Krogulec (TA VII 153). Święchna zastawia siedlisko z ł. położone m. Olszamem, a cz. zw. Góra w Ł. oraz drugi łan za 20 grz. Piotrowi Gosławicowi z Ł. (TA VII 248). Dziersław z Ł. zastawia Stanisławowi 2 ł. położone „inter socia dicta Medzedza” tegoż Stanisława za 4 grz. Jeśli do B. Narodzenia nie wykupi zastawu, winien dodać karczma (TA VII 406). 1417 Jakusz z Ł. sprzedaje cz. dąbrowy na Chocianowie [„Na Choczanowye”] w Ł. za 5 grz. Katarzynie z Ł. (ZL X 196). 1454 wspólna dąbrowa (ZL XI 15). 1566 las zw. Sobczow (ZL V 446) 1460 siedlisko Siekierczyńskie (ZL V 264).

3. Własn. szlach. 1348 Kazimierz W. zaświadcza, że Dzierżko s. Albina i jego bracia Jan s. Jakuba i jego bracia Bogusław Wojciechowic i jego brat, Dobiesław z Drzewoznana i jego brat, dz. z Ł. są prawymi rycerzami (ZDM IV 936). 1409 Katarzyna (TA VII 21). Anna (TA VII 417). Przecha! (TA VII 419). Olszam (TA VII 154-288). 1409-13 Świętochna (TA VII 248, 321. ZL I bp.). 1409-16 Wichna, 1416 wd. po Mikołaju (TA VII 283-327, ZL X 10, 114). 1409 Stanisław (TA VII 281-417). Grot (TA VII 281). Maciej (TA VII 281). Nastka (TA VII 248). 1409-19 Bogusz Kietlicz (TA VII 14-230, X 232, 327), 1409-27 Klemens (TA VII 321, ZL II 108, V 182). 1402-26 Dziersław (TA VII 46-401, ZL V 177-85, X 8-371). 1416 Dziersław Słupik (LP 151). 1418 Dziersław Rawicz (ZL X 249). 1419 Dziersław Dobrosławic (ZL X 276). 1417 Anastazja c. Dziersława (ZL X 192). 1409-30 Bernard (TA VII 419, ZL II 158-278, V 200-366). 1409-33 Wierzchosław (TA VII 461, ZL II 108-280, X 207, OL I 10-17). 1409-46 Paszko-Paweł Gronostaj (TA VII 248, ZL I 64-143, II 108-247, V 218, X 236-390, KL 19-224). 1419 Jan z Żółkwi sprzedaje Pawłowi Gronostajowi swą ojcowiznę w Ł. za 40 grz. i 1 ł. w Ł. za 60 grz. (ZL X 282). 1409-16 Piotr Gosławic (TA VII 154-248, ZL X 8). 1410 Piotr s. Wiesława z Ł. notariusz publiczny (SP VII/2 1379-80), 1416 zapisany na , Uniw. Krak. (Ind). 1416 2 Piotrów z Ł. (ZL X 124). 1417-28 Piotr (ZL II 108-46, X 145). 1414 br. niedzielni Jan. Paweł, Michał (ZL I bp.). 1414-29 Stefan (ZL II 224, V 97). 1415 br. Bogusław i Stanisław (ZL X 166). 1416 Jakusz Wawrowicz. Jakusz Lubsk z Ł. (ZL X 122). 1416-30 Jakusz Foks-Foksowic z Ł. (ZL II 115-274, X 122). 1416-28 Jakusz z Ł. (ZL II 108-45, V 182, X 10-114). 1413 Jakusz z Chmielika sprzedaje swą cz. w Ł. z karczmą za 40 grz. Janowi z Tomaszowic (ZL X 231). 1416-29 Jan Drogosław-Drogosławic (OL I 10, ZL II 146-215, X 9-255). 1419 Jan z Ł. (ZL X 288-315), tenże kupuje sołectwo w → Zdziłowicach. 1418 Jan Wysocki z Ł. (ZL X 229-344). 1425 Jan z Ł. h. Bończa (AKH IV 18). Jan Głowacz (OL I 10). 1426-30 Jan z Ł. (ZL II 145-286. V 185). 1427 3 Janów z Ł. (ZL II 108). 1427-9 Jan Tomaszowski z Ł. (ZL II 108-215). 1430 Jan s. Jana Drogosławica z Ł. (ZL IV 290). 1416-30 Mikołaj h. Bończa (AKH IV 21, 24, ZL II 108-78, X 122-92). 1420-9 Wacław z Ł. (ZL II 97-247, X 390). 1441 Wacław Raciborowic (ZL X 145). 1426-41 Piotr Foks z Ł., synowiec Jakuba Foksa (ZL V 182, X 145). 1427 Drogosława Michałowa z Ł. (ZL II 96). 1428 Deszyński z Ł. (ZL II 146). 1429 Wrochna Michałowa z Ł. (ZL II 222). 1429 Katarzyna i Anna z Ł. sprzedają ogród za 10 grz. Mikołajowi Cebulce z Czechowa (ZL II 235). 1429-30 Budko (ZL II 235-73). 1430 Marcin zw. Tark z Ł. (ZL II 276). Jakub zw. Poschczischonis z Ł. zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1430-50 i 1463 Mikołaj Biernatowic z Ł. (KL 206-1512, ZL I 25, II 276, IV 1, VIII 187). 1430-48 Bernard-Biernat z Ł. (KL 1034, ZL I 86-226, II 276). 1446 tenże zapisuje ż. Katarzynie 30 grz. posagu na swym domu, roli i karczmie w Ł. (ZL I 226). 1438 Mikołaj z Gardzienie zastawia cz. w Ł. za 250 grz. Mikołajowi Glinieckiemu na 1 rok (ZDM II 513). 1441 Mikołaj Gliniecki odstępuje cz. w Ł. Zdieskowi w zamian za cz. w Wojciechowicach (ZL I 14). Mikołaj Nawrot z Ł., Wichna jego ż. (ZL X 145). 1441-51 Piotr Raciborowic (ZL X 51-145). 1441-67 Drogosz-Drogosław s. Mikołaja (KL, 1589, ZL I 14-146, IV 3, V 207, VIII 160, X 62). 1457 Anna ż. Drogosława (ZL IV 244). 1441-51 Stefan (ZL I 38, X 62). 1441-57 Michał (ZL IV 1-246, X 145, XI 14). 1441 Klemens (ZL X 145). Siostry Katarzyna [ż.?] Zęborzy i Anna sprzedają swe cz. w Ł. za 30 grz. Jadwidze wd. po Drogoszu i jej. ss. Mikołajowi, Stanisławowi, Wojciechowi i Jakubowi (ZL I 24). 1441-63 Jakub Foks z Ł. (KL 45-1348, ZL V 210-8, X 61-145, XI 16). 1446-9 Jakub Sadurka z Ł. (KL 203-1502). 1447-58 Jakub Litwos z Ł. (KL 566, ZL V 207). 1462-6 Katarzyna ż. Litwosa (ZL V 428, X 91-481). 1441 Mikołaj Wojdatowic z Ł. i ks. Mikołaj dz. z Ł. (ZL X 145). 1441-60 Mikołaj z Ł. (OL II 139, KL 120-1321, ZL I 52-226, V 3-293, X 145). 1446 tenże zapisuje ż. Annie 10 grz. posagu i tyleż wiana (ZL I 226). 1452 tenże zastawia Mikołajowi Serkowi 3 ł., siedlisko i karczmę za 40 grz. (ZL IV 78). 1442-8 Mikołaj Cebulka z Ł., alias z → Czechowa (KL 1038, ZL V 218-9, X 270). 1443-54 i 1470-7 Mikołaj Wielgus (KL 45-968, ZL V 16-216, XI 14). 1445 Anna ż. Wielgusa (ZL I 86). 1442-66 Wierzchosław (LP 2- 28, KL 105-1512, ZL I 76-125, IV 1-22, V 48-427, X 50-270, OL II 85). 1442 Zdziesko z Ł. odstępuje swą cz. Janowi Czeczotce w zamian za cz. w Mikułowicach oraz 68 stogów żyta i 1/2 stogu pszenicy (ZDM III 600). 1443-8.Jan Czeczotka z Ł. (KL 721-1098, ZL I 61-249). 1449 Masiota ż. Jana Czeczotki zrzeka się zapisanego jej na Ł. wiana i posagu (ZDM III 813). 1451 Katarzyna ż. Czeczotki (ZL IV 46). 1442-54 Jan s. Piotra, synowiec Jakuba Foksa z Ł. (ZL V 218, XI 13-20). 1443 Maciej z Ł. (KL 58). 1444-68 Maciej Nawrotowic z Ł. (KL 121-1082, ZL IV 6-23, V 11, VIII 187, XI 20). 1449 Maciej zw. Bessok! (KL 1294). 1449-59 Maciej Sadurka z Ł. (KL 1399, ZL IV 2-270). 1451 Maciej z Sadurek zastawia 1/2 młyna, rolę Góra i łąkę w Ł. z:. 20 grz. Katarzynie ż. Mikołaja z Ł. (ZL IV 36). 1444-54 Przedwój z Ł., alias z Tomaszowic (KL 82-1321, ZL X 62, XI 16). 1447-51 Katarzyna ż. Przedwoja (KL 544, ZL X 61). 1445-62 Wojciech Drogosławic-Drogoszowic z L. (ZL I 82, IV 1-261, X 98). 1457 Dorota jego ż. (ZL IV 246). 1460 Wojciech s. Jana Drogosławica (ZL IV 290). 1445 Piechna wd. po Dziersławie z Rogowa zapisuje swej c. Katarzynie, ż. Mikołaja Opatkowskiego, cz. w Ł. (ZL I 80). 1446 Jan Głowacz z Niezabitowa swą cz. macierzystą w Ł. wykupioną od Stanisława i Bartłomieja z Ł. sprzedaje za 17 grz. Marcinowi i Tomaszowi z Chmielowa (ZL I 228). 1446 Jan Tatara z Ł. (KL 369-82). 1416-65 Piotr Więczorek z Ł. (KL 314-1597, ZL IV 1-60, V 208-329, XI 14). 1448-62 Piotr Cholewa (ZDM VIII 2518, KL 1112, ZL X 2-101). 1450 Piotr Więcek (ZL IV 3). 1448 Grzegorz z w. Goscz (KL 970). 1448-60 Wojciech Cebulka z Ł., br. Mikołaja z Czechowa (KL 1038-83, ZL IV 131-41, X 51, XI 16). 1448 tenże zwolniony jest od jurysdykcji kaszt. (ZDM VIII 2513). 1460 tenże sprzedaje swą cz. w Ł. Jadwidze c. Piotra z Gisowic za 250 grz. (ZL V 252). 1449-57 Mikołaj Drogosz (KL 1222, ZL IV 112). 1457 tenże zapisuj j ż. Annie 15 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 242) 1450-67 Mikołaj Foksowic, s. Jakuba Foksa (ZL IV 7, V 9-446, VIII 166, XI 14). 1450-62 Stanisław (ZL IV 22, V 46-8). 1451 Stanisław Pierzchała (ZL X 57). 1450 Andrzej zw. Dinda z Ł. (ZL IV 3). 1450 Jan Lyszek (ZL IV 5). 1451-71 Jan s. Mikołaja-Bernarda, Biernatowic (ZL V 86-205, X 50, XI 14, KL 1604). 1451 tenże otrzymał za ż. Elżbietą, c. Piotra Węgrzyna, 40 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana na 2 ł. i karczmie w Ł. (ZL IV 48). 1453-6 Marcisz Mazur, Mazowszanin, Mazowita z Ł. (ZL IV 112-215, XI 16-20). 1453 Jan Borzywój (OL II 32). Dorota Śmiłowska z Ł. (OL II 36-41) 1456 Andrzej scholarz z Ł. (OL II 103). 1457-68 Mikołaj s. Marcisza (ZL IV 261, V 88, VIII 187). 1458 Gosław (ZL V 210). 1458-65 Mikołaj zw. Vaculyn, Valcuy z Ł. (KL 1597, ZL IV 207-10). 1459 szl. Jan Król z L. (OL II 180-1). 1460 Mikołaj s. Jarosza (ZL IV 290). 1461 Mikołaj Wysocki z Ł. (ZL VIII 26). 1465 Mikołaj z Ł., pleban w Bychawie (KL 1597). Mikołaj s. Wacława (ZL V 428). Mikołaj Cholewic z Ł. (KL 1600). 1465-9 Zbigniew (ZL V 427, VIII 76). 1466 tenże otrzymuje za ż. Dorotą, c. Floriana z Trzydnika, 40 grz. posagu, zapisując jej tyleż wiana (ZL V 445). 1465 Andrzej Ćwikła (KL 1600). 1466-70 szl. Andrzej z Ł., alias z Sadurek, bakałarz (ZL V 212-446). 1466 Mikołaj, Zbigniew, Stanisław, Unisław, Wacław ss. śp. Marcisza z L. na podstawie przedłożonego dok. zwolnieni są od jurysdykcji kaszt. (ZL VIII 159). Jan i Mikołaj, ss. Jana z Ł. sprzedają swój łan za 20 grz. Maciejowi Nawrotowi (ZL V 460). 1466-77 Mikołaj Mazur, Mazurowic z Ł. (ZL V 17-475, VIII 99). 1469 Zawisza (ZL VIII 93). Małgorzata (ZL VIII 76). Wacław (ZL VIII 76). Piotr dz. z Ł., wójt w → m. Wysokie (ZL VIII 58). 1471 Piotr Buza (KL 1604) Mikołaj Rej dzierżawca w Ł. (ZL V 15). 1471-4 Mikołaj Sadurka, Sadurczyc z Ł. (KL 1605-34). 1473 Jakub (KL 1627). 1474 Jan s. Piotra Wieczorka (KL 1634). Jakub Puchała (KL 1633). 1477 Jakub Łodzia (ZL V 15-6). Abraham (ZL V 16-8). Tomasz Pyrzyna (ZL V 19). Maciej Foksowic, jego ż. Dorota, c. Mikołaja Męcimirskiego tenut. z Palikijów (ZL V 16-19). 1470-80 wzm. cz. Cebulki i Macieja (DLB II 575).

1531-3 pobór z cz. Piotra Łodzi 1/2 ł. km. i młyna; cz. Abrahama 1 ł. km. i młyna; szlachta bez kmieci: 1531 Stanisław 1/4 ł. 1533 Mikołaj Nawój 1/4 ł., Andrzej Stogniew 1/4 ł., Jan Niosek 1/4 ł., Marcin Laski 1/4 ł. 1531-3 Marcin Garbacz, Pstrąg, Piotr Mazurowicz, Dobiesław 1/2 ł., Marcin Moszeński 1/4 ł., Paweł Rej 1/4 ł., Jan i Marcin Buzowie-Bosowie 1 ł., Stanisław Mazurowicz 1/2 ł., Zbigniew-Zbysław 1/4 ł., Jan Ziemek synowiec Zbigniewa 1/4 ł., Marcin Nawrotowicz 1/2 ł., Jakub Niosek i Stanisław Drogosz 1/2 ł., Jan Krzczon z synami 1 ł. (RP).

1409 karczma z kotłem (TA VII 406). 1442 karczma Gronostaja (ZL X 270). 1417 Jan młynarz (ZL X 181). 1429 Mikołaj młynarz z Ł. odstępuje swój młyn dziedz. Maciejowi z Suchodołów sędziemu z. lub. (ZL II 237). 1429 Wojciech krawiec z Ł. (ZL II 249).

Woźni: 1428-9 Stanisław (ZL II 179- 252). 1443-4 Stanko-Stanisław (ZL I 88- 138). 1449 Paweł (KL 1253). Kmiecie: 1429 Stanik-Stanisław (ZL II 209-21). 1448 Szymon (KL 1051). 1449 Maciej (KL 1423). 1454 Piotr kmieć Jana Mikołajowica z L. (ZL XI 17). 1470 br. Abraham oraz Andrzej bakałarz zastawiają kmiecia Stanisława Charzowskiego z łanem za 4 grz. Mikołajowi Mazurowicowi z L. (ZL V 212).

5. 1529 dzies. z całej wsi 8 grz. plebanowi w Wojciechowie (LR 439).

6. 1414 odbyły się w Ł. roczki ziemskie „ad expedicionem progrediendo” (ZL I bp.).