MILANÓW

(1431 n. Milanów, 1454 Mylyenow), 7 km N od Parczowa.

1. Pow. lub., par. Parczów.

2. 1546 sporna granica z W. Ks. Litewskim: bagnem Milanowskie alias Ratajskie, borem, rz. Jasienką do drogi z Parczowa do Brześcia Litewskiego (Limites 74-77).

3. Własn. szlach. 1431-55 dz. Andrzej Kostro, br. Mikołaja (ZL II 292, IV 170). 1440 Mroczek, Mroczko z M. rządca łukowski (ZDM VIII 2260, 2345), 1443 tenże kupuje wójtostwo parczowskie (ZDM III 788). 1454 szl. Jakub z M., jego ż. Elżbieta (OL II 60). 1455 Agnieszka wd. po Mikołaju z M., jej córki Anna i Małgorzata (ZL IV 171). 1468 szl. Frigarth z M. (ZL VIII 47). 1482 Michał Kostro z M. (OL XXI 34). 1503 Andrzej Milanowski łowczy lub. (MS II 956). 1531-3 łącznie z Kostrami 8 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z całej wsi 8 grz. plebanowi (LR 442).