MILEJÓW

(1417 n. Mileow, 1427 n. Mileyow, 1470-80 Myelyeyow (DLB II 547), 1533 Myeyeyow, 9 km SE od Łęcznej.

1. Pow. lub., par. Łańcuchów.

2. Granice: 1417-8 z Jaszczowem (ZL X 198, 206). 1427 z Mełgwią (ZL II 127).

3. Własn. szlach. 1417-1524 klucz → Łańcuchów (ZL II 127, IV 295, V 241-417, VIII 29-62, X 198). 1427 Jan Kuropatwa zastawia M. za 300 grz. Stanisławowi Poddębskiemu star. lub. (ZL II 94). 1441 Hektor [tenut.?] z M. (ZL I 39). 1442 Jan Kuropatwa zastawia M. za 200 grz. Więckowi z Mienkowic (ZL V 217). 1445 Jan Kuropatwa zastawia M. za 230 grz. szl. [Jakubowi] Rogali, a to w zamian za jego cz. w Sobianowicach (ZL I 81). 1452 Jan Kuropatwa unieważnia zapis na M. dokonany na rzecz Rogali przenosząc tenże na w. Krzesimów (ZL IV 80). Rogala wyst. jako tenut. do 1454 r. (ZL I 138, IV 135-46, X 66). 1445 Jadwiga siostra Jakuba Rogali z M., żona Krystyna ze Strachocina (ZL I 129). 1460 Elżbieta wd. po Rogali z M. (OL II 228). 1463 Jakub, Jan i Mikołaj, ss. śp. Rogali tenut. w M. (ZL V 364). 1477 Stanisław Kuropatwa zastawia M. za 300 grz. Jakubowi z Wierzchowisk (ZL IV 188). 1531-3 pobór łącznie z → Ciechankami: pop ruski (RP).

4. 1434 Maciej Wojan wójt w M. (OL I 17).

5. 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 14 grz. plebanowi (LR 431).

8. Grodzisko wczesnośredn. (Żaki 516, 523).