MNISZEK

(1373 n. Mniszek or., 1404 Tuczyna or., 1470-80 Mnyschek quae olim Thuczyna vocabatur) 6 km NE od Zawichostu.

1. Pow. urzęd., par. Borów.

2. Granice: 1466 ze Szczecinem (ZL V 479). 1470-80 z Gościeradowem, Szczecinem, Borowem, Kosinem i Opoką (DLB III 329).

3. 1373 n. własn. opactwa klarysek ś. Andrzeja w Krakowie (Mp I 315). Wymieniony w fals. rzekomo Bolesława Wstydliwego dla klarysek z 1. 1257 i 1262 (Mp I 44 i 58); nie wymieniony w autent. przyw. XIII w. Wg Długosza jakoby Bolesław Wstydliwy nadał klaryskom w Tuczynę nad rz. tej samej nazwy, pola wsi zniszczonej wojnami porosły dębami. wśród których powstała pustelnia; następnie lokowano nową wieś (DLB II 505, III 315).

1404 opatka i konwent w/w klaszt. zezwalają kmieciowi Mikołajowi zw. Mniszek na zbudowanie młyna w miejscu zw. T. i urządzenie barci. Po 6 l. wolnizny czynsz 1 grz. Nadają mu łąkę należącą dawniej do młyna (KK II 484). 1451 Mikołaj [tenut.?] z M. alias z Gościeradowa (ZL IV 53). 1452 Mikołaj Swyrsklemyecz: garncarz, z M. (OL II 7). 1470-80 15, 13 1/2 wzgl. 12 1/2 ł. km. Kmiecie odrabiają powaby na wiosnę i w jesieni, płacą po 1 wiard., dają m.in. po 4 korce owsa i 3 korce żyta. Karczma klaszt. z 1 ł. (DLB I 331-2, II 505-6, III 328-9). 1529 klasztorowi czynsz 10 grz. 25 gr, oraz czynsz z pustych ról. (LR 316-7). 1531-3 pobór z 1 3/4 ł. i młyna (RP). 1564 10 kmieci na półłankach. Odrabiają na folw. król. w Zawichoście. Oddają królowi po 1 wozie drewna, sep 20 korcy żyta, 40 korcy owsa, wraz z in. wsiami klaszt. składają się na jałowicę. 20 półłanków pustych, obsiewanych na folw. klaszt. 2 karczmy nowo osadzone (L 1564/ 5 160).

4. 1373 królowa Elżbieta przenosi m. in. M. na pr. magd. (Mp I 315). 1425 opatka Dorota sprzedaje sołectwo w opustoszałej wsi M. szlach. Marciszowi z Urzędowa za 25 grz. Sołtys może utrzymywać stadninę końską. Po upływie 20 lat wolnizny kmiecie płacić będą po 1 wiard., oraz obsiewać dworskim ziarnem po 3 korce zboża ozimego i 3 korce jarego i zbierać do stodoły (Mp IV 1230). 1470-80 sołectwo z 4 ł., .1 zagr., 2 karczmami i młynem. Sołtys Piotr Trzyensky [z Trzenika?] h. Nałęcz. (DLB II 505, III 329). 1495 [sołtys] Leonard (BJ VI 28). 1497 skonfiskowane Leonardowi Trzeniskiemu sołectwo w M. nadano Janowi z Pniowa (MS II 1048). 1519 opatka Anna Latoszyńska zezwala Stanisławowi z Mielca kaszt. zawichojskiemu wykupić sołectwo w M. z rąk N. Opockiego (MS IV 12359). 1529 spustoszone sołectwo w posiadaniu plebana z Borowa (LR 454).

5. 1470-80 dzies. ze starych ról, tj. 1 ł. km. i karczmy scholasterii sand., z reszty wsi bpowi (DLB I 331-2, II 505-6, III 328-9). 1529 dzies. snop. 24 gr. scholasterii sand., 16 1/2 grz. bpowi (LR 35, 399).