MOSZNY

(1409 n. Moszni, 1414 Masszny, Mossny); dane odnoszą się do jednej z niżej wymienionych osad tej nazwy.

1409-29 dz. Piotr (TA VII 49-367, ZL II 224, V 94, X 189-340) 1409-15 Jarko (TA VII 463, ZL X 156). 1409-14 Sułko (TA VII 6-463, ZL V 92-9), 1414 tenże sprzedaje cz. Zdziesławowską w M. za 30 grz. Michałowi z Kłodnicy (ZL V 98). 1409- 6 Mikołaj (TA VII 45, LP 148) 1409-14 Stefan (TA VII 49-266, ZL V 94). 1416-9 Piechna Stefanowa (ZL X 109-314). 1417 Andrzej Bartek i Marcin, ss. Stefana h Ciołek (RH III 38, ZL X 139). 1413 Sbyetka!, Nastka, Michał s. Nastki z M. (ZL I bp.). 1414 Adam i Paweł (ZL I bp.). 1414-20 Święszek-Swiętostaw s. Piotra Jarka (ZL V 94, X 182-378). 1419-20 Anna ż. Świętosława z M., c. Macieja ze Starościc (ZL X 316-50). 1414-31 Jan h. Nałęcz (SP VII/2 1614, OL I 9, ZL I bp., II 224). 1417-31 Jakub h. Nałęcz (SP VII/2 1614, ZL II 286, X 136-364). 1417-20 Stanisław (ZL X 187-354). 1417-9 Bartek Kubka (ZL X 182-277). 1417-20 Andrzej (ZL X 168-349). 1418 Wichna ze Sługocina i jej ss. Stanisław i Zbigniew zastawiają cz. w M. za 104 grz. Jakubowi i Piotrowi z M. (ZL X 235). 1418 Gosek-Gosław (ZL X 257). 1419 br. Andrzej, Jakub, Jan i Piotr (ZL X 300-33). 1419 Małgorzata z M. (ZL X 303-17). 1429 wd. po Gucie (ZL II 221-55). 1428-30 Andrzej (ZL II 185-286). 1429 Henryk (ZL II 221). 1441 szl. Piotr i Maciej (ZL I 1). Cz. Stanisława z Tomaszowic alias z Chrzeńca (ZL I 48). Szl. Elżbieta Mikołajowa z Łucki sprzedaje swe cz. ojczystą i macierzystą w M. za 20 grz. Piotrowi Gorajskiemu (ZL I 20). 1441-54 Andrzej br. Marcina (KL 807, ZL I 30-235, IV 16-98, V 225-8, XI 16). 1441-70 Marcin br. Andrzeja (ZL I 48, IV 20-98, V 1-340, XI 14-7). 1442-57 Bartosz, zięć Jana Giełczewskiego (ZL X 54-139, IV 13-243). 1445 Jadwiga (ZL I 235). Jan zw. Wieczerza (ZL I 85). 1445-54 Piotr (KL 176-448, ZL IV 145), 1446 tenże udowadnia świadkami, że wolny jest od jurysdykcji kaszt. (KL 448). 1445-60 Mikołaj h. Nałęcz (SP VII/2 1624, ZL I 248, IV 266, V 1, XI 16). 1450-65 Mikołaj Rybka (ZL IV 17-170, V 413), 1450 tenże sprzedaje 1/2 ł. przy granicy tomaszowskiej za 20 grz. Janowi z M. (ZL IV 17), 1455 tenże otrzymał za ż. Katarzyną 15 grz. posagu zapisując jej tyleż winna (ZL IV 170). 1446 Śmiechna (KL 395). 1450 dzies. kościołowi w Garbowie (ZL IV 14). 1453-3 Mikołaj Kozłek, Kozieł (ZL IV 132, V 210). 1453-65 Dzietrzych z M. alias z Chrzeńca (ZL IV 210, V 340-408, X 98), 1453 tenże sprzedaje pastewnik za 10 grz. Mikołajowi Kozłkowi (ZL IV 132). 1454-65 Piotr (ZL V 413, XI 13). 1455-6 Wojciech (ZL IV 177-210), 1455 tenże otrzymał za ż. Piotruszą 15 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 177). 1457-8 Śmiesława wd. po Janie (OL I 120, ZL V 207). 1458-69 Jan (ZL V 210-413, VIII 53). 1461 Dorota ż. Jana (ZL V 322) 1458-9 szl. Stanisław s. Marcina z M., scholarz lubelski (OL II 139-67). 1461 Mikołaj Prelansczky z M. (ZL VIII 24). 1461-6 Katarzyna z Wysokiego, ż. Ambrożego alias Zbrożka z M. (ZL V 89-285). 1467-70 Ambroży (ZL V 211-2, VIII 162). 1462 Stefan s. Andrzeja (ZL V 293). 1462 miejsce zw. Lipnik (ZL V 340). 1464 Marcin Dzietrzychowic z M. (KL 1584). 1464 Andrzej s. Marcina (ZL V 413), 1470 tenże zapisuje ż. Annie, c. Grota z Leszcz, 30 grz. posagu i tyleż wiana na swych cz. w M., Gisowicach i Tomaszowicach (ZL V 247). 1466 Piotr Dzietrzych z M. i Kłodnicy (ZL V 476). 1466 Piotr i Maciej ss. Jana Stronnego z M. zwolnieni od jurysdykcji kaszt. (ZL V 91). 1466-73 Jakub Kozłowie, s. Mikołaja Kozłka (KL 1616-31, ZL V 88-90, VIII 162). 1470 Jan s. Andrzeja na podstawie zeznań świadków zwolniony od jurysdykcji kaszt. (ZL V 212).