MOSZNY WIELKIE

(1468 Major Moszni, 1470-80 n. Moschni Maior), dziś Moszna, 16 km NW od Lublina.

Pow. lub., par. Garbów. Znaleziska wczesnośredn. (Żaki 523). 1469 dz. Jan (ZL VIII 86). 1470-80 liczni dziedzice uprawiają role kmiece. Dzies. kościołowi w Garbowie (DLB II 542). 1529 dzies. snop. z całej wsi 12 grz. wikariuszom w Garbowie (LR 444). 1531 szlachta bez kmieci: Walenty Lechowicz i Zygmunt 1 ł., Józef i Jan Predlowie 1 ł., Jan Lisek 1 ł., Mikołaj Michorek 1 ł., Maciej Lisek 1 ł., Jan i Andrzej Stronny 1 ł., Bernard Rybka 1 ł., Jan Orcanek! 1/2 ł., Jan Gorajczyk 1/2 ł., Andrzej Pasierb 1/4 ł. (RP).