MOŚCISKA

(1418 n. Mosczyska kop., 1423 n. Moscziska), 15 lem E od Łukowa.

Pow łuk., par. 1418 Luków, 1430 n. Trzebieszów (Litak 63). Własn. szlach. 1418 2 szlachty bez kmieci, dzies. kościołowi w Łukowie (ZDM I 328). 1423 Jakusz z M. h. Nowina (RH III 96, 98, ZL II 134, 170). 1459 szl. Mikołaj Rudolt z M. i Czarnowa (ZL IV 268). 1507 granice z Olszownicą. Dz. Jan, 2 Maciejów, 3 Mikołajów, Łukasz, Stanisław, Jakub, Mikołaj Puszcz, Leonard zw. Gołuchowięta [Goloyvchowyatha], Jakub, Stanisław, Apolonia, Katarzyna, Feliks, Anna - dzieci śp. Tomasza (PŁ 46). 1529 dzies. z całej wsi 4 grz. wikariuszom w Trzebieszowie (LR 423). 1531-3 pobór z cz. Stanisława Krasuskiego 1/2 ł. km., cz. Zofii Leszczyńskiej 1/4 ł. km., szlachta bez kmieci Jakub 1/2 ł. i młyn, Nurzyński 1/4 ł., Leonard, Stanisław, Łukasz, Maciej, Jan 1 ł. (RP). 1546 sporne granice z W. Ks. Litewskim na długość 2, na szerokość 3 mil. Wg oświadczenia strony litewskiej wieś jakoby należała niegdyś do zamku międzyrzeckiego, co zaprzeczają dziedzice z M. (Limites 29).