NIEWĘGŁOSZ-LICHTY

(1436 Lythwyn!, 1512 Nyeveglosch dicta Lychty, 1529 Lychty, 1531 Nyewaglos Lichty), dziś Lichty, 6 km S od Radzynia.

Pow. łuk., par. Radzyń. Własn. szlach. 1436 Stanisław z L. h. Strzemię (SP VII/2 1016). 1512 granice z w. Niewęgłosz-Paszki. Dz. Andrzej Dzyvdzol!, Paweł, Andrzej, Grzegorz zw. Flenysehovye!. Adam Dąpkovya, Wojciech Momotek, Wawrzyniec, Stanisław zw. Pczołkowie, Marcin, jego synowiec Jan Bartoszowic, Jakub Jezierski, Maciej Ostrowski i in. (PŁ 3, 25). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. plebanowi w Czemiernikach, 11 korcy ziarna wart. 1 grz., 7 gr plebanowi w Radzyniu (LR 422-3). 1531-3 szlachta bez kmieci, pobór łącznie z Niewęgłoszem z 1 ł. (RP).