NIEZABITÓW

(1409 n. Nezabitow), 5 km SW od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Wąwolnica.

2. 1418 droga do Kazimierza, granice z tenutą wąwolnicką (ZL X 265). 1446 cz. Mikołaja Bartoszowica: na długość od ról niezabitowskich do granicy Wąwolnicy, na szerokość od ról Bieniaszowiąt do granicy ról Jakuba Bodzętowica (KL 264). Granice: 1456 z Kowalą i Pankracowicami (OL II 104). 1458 z Łubkami (ZL V 210). 1462 z Kowalą (ZL X 4). 1472 łąka w Kocianowie [„Choczyanow”.] (KL 1618).

3. Własn. szlach. 1409 dz. Drzewoznan (TA VII 20). 1409-18 Jan zw. Zaskorka (TA VII 281, ZL X 236). 1414-16 Krzczon-Krystyn z N., zięć Dziersława z Jaroszowic (LP 149, ZL I bp.). 1414 Dziersław (ZL I bp.). 1414-27 Stanisław (ZL I bp., II 93). 1417-8 Paweł Trzeciak (ZL X 190-259). 1417-9 Ochna Trzeciakowa z N. (ZL X 181-282). 1417-19 Gniewomir (ZL X 174- 276). 1419 Dziersław Drogosławic z Łubek zastawia cz. w N. za 40 grz. Gniewomirowi z N. (ZL X 276). 1418-29 Andrzej h. Luba (AKH IV 16, ZL II 191-223, V 176-187, X 205-36). 1418 Piechna Stefanowa z N. sprzedaje 1 ł. za 18 grz. Januszowi wójtowi w Płonce, zaś resztę swej cz. za 6 1/2 grz. Gniewomirowi (ZL X 238, 263). 1419-20 Jakub (ZL X 288-377). 1420 Jan (ZL X 375-7). Siemia [Zemla] (ZL X 388). 1425 Henryk h. Nowina (AKH IV 18). 1426 Grzegorz i Małgorzata (ZL V 181). 1426-8 Maciej (ZL II 108-34, V 182). 1427 Piotr (ZL II 117). 1427-57 Jan Głowacz (LP 2-35, KL 85-1253, ZL I 2-228, II 99-224, IV 35-202, X 49-179, XI 15), 1448-9 sędzia kasztelana lub. (KL 1034-1253), 1458 śp. (ZL V 206). 1429 Paweł (ZL II 215-30). 1430-63 Piotr Gniewkowie (KL 1150-1539, ZL II 278, X 94-100). 1430-41 Bieniasz (ZL II 279-87, X 145). 1441 Małgorzata wd. po Mikołaju Drzewoznanie sprzedaje 3/4 ł. Janowi s. tegoż Drzewoznana za 8 grz. (ZL I 24). 1441 Mikołaj Zaskorka, Zaskorczycz (ZL I 5-21) 1441 Stanisław synowiec Głowacza (ZL I 5). 1441-55 Bodzęta z N. alias z Soboty (ZDM III 600, KL 91-998, ZL I 5, IV 23-168). 1441-54 Wojciech (KL 91-212, ZL I 5-117, IV 23-56, XI 14). 1445 tenże kupuje od swych sióstr Wichny i Piechny ich cz. za 16 grz. (ZL I 117). 1451 tenże otrzymał za ż. Anną 15 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 56). 1443 Warsz (KL 51). 1443-6 Stanisław Maćkowic (KL 55-252). 1443-54 Jan (KL 54-1263, ZL IV 150). 1443-64 Bartosz br. Jana Głowacza (KL 19-1581, ZL X 49-101). 1443-53 Piotr (KL 6-1189, OL II 30). 1444-74 Mikołaj Krystynowic, Krzczonkowic (KL 264-1633, ZL I 106, IV 1-7, X 102-199, XI 18). 1446-77 Mikołaj Bartoszowic (KL 260, ZL IV 1, V 10-212, XI 16). 1446 Janusz [wójt] z Płonek wyznacza swym ss. Janowi i Stanisławowi po połowie działy w N. i Podgrodziu (ZL I 225). 1446-9 Grot (KL 505-1263). 1446-50 Klemens (KL 431-1353, ZL IV 1-22). 1446-74 Piotr Konopka (KL 381-1635, ZL IV 1-11, X 49-100). 1446-67 Piotr Czyrmny, Czyrzmin (KL 421-1445, ZL V 90, VIII 162, X 304). 1446-50 Mikołaj Jurek (KL 431, ZL IV 1-4). 1446-70 Andrzej zw. Oszka, Osska (KL 206-1308, ZL V 88-208). 1450 Andrzej Osełka (ZL IV 23). 1446 Stanisław Jankowic (KL 205). 1447-50 Katarzyna Bodzęcina (KL 548, ZL IV 1). 1448-52 Bodzęta (KL 1035-1321, ZL X 179). 1449 tenże zwolniony od jurysdykcji kaszt. (KL 1321). 1447-50 Katarzyna ż. Stanisława Wnuka (KL 925-1518, ZL IV 2-10). 1450-4 Stanisław Wnuk (ZL IV 10, XI 16). 1448-54 Stanisław Rarożek (KL 1188-1540, ZL XI 15). 1448-61 Brożek, Zbrożek, Ambrożko (KL 1182, ZL IV 1-4, VIII 23). 1448-67 Piotr Garbacz h. Nieczuja (KL 1150-1447, ZL IV 266, VIII 164), 1466 tenże odstępuje swym dzieciom po 1 żonie Annie, tj. Mikołajowi, Janowi i 2 córkom połowę swych dóbr, drugą zaś połowę oraz nieruchomości drugiej ż. Jadwidze i jej dzieciom Jakubowi, Annie, Katarzynie, Jadwidze, Małgorzacie (ZL V 89 b) 1448-9 Wojciech (KL 1194-1248). 1448 Anna Pąkalyoua! ż. Wojciecha (KL 1192-4). 1448-64 Adam (KL 1194-1565). 1448- 67 Jan Czuryło (KL 1194, ZL IV 3, VIII 166). 1449-68 Jan Bieniaszowic (KL 1321, ZL VIII 187). 1449 Drogosz s. Gniewka (KL 1539). Stanisław Zaskorczyc (KL 1263). Trojan (KL 1525). 1454-8 Małgorzata ż. Trojana (ZL V 208, XI 17). 1449-62 Mikołaj Kurek (KL 606-1312, ZL IV 11, X 5-101). 1449-50 Boguta (KL 1547, ZL IV 11). 1449-64 Jan Pieniek, Pienkowic (KL 1452-1589, ZL XI 14), 1466 śp. (ZL V 90). 1449 Swiętcchna Biesowa (KL 1518). 1450 Świętochna Bieniaszowa (ZL IV 2-10). 1449-61 Jakub s. Bodzęty, zw. Bodzęta, z N. alias z Chruszczowa (KL 1281, ZL IV 1, V 45). 1451 Borzęta (ZL X 54). 1454 Wawrzyniec (ZL IV 150). Mikołaj Wnuk (ZL XI 13). 1455 Jakub s. Bodzęty otrzymał za ż. Heleną 60 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 177). 1458 Michał Bieniaszowic (ZL V 208, VIII 187). 1461 Piotr Wietrzych Moszeński z N. (ZL VIII 26). 1461 Bieniasz (ZL VIII 28), 1467 śp. (ZL VIII 162). 1462-7 Przecław (ZL VIII 162-6, X 98). 1462 Jan s. śp. Jakuba Trzeciarka (ZL X 4). Mikołaj Turek (ZL X 99). Jan Głowaczowic (ZL X 305). Katarzyna ż. Jana s. Piotra Garbacza (ZL X 4). 1462-70 Piotr (ZL V 199, X 1). 1462 Elżbieta Pieńkowa (ZL X 311). 1462-70 Jakub Pienkowic, s. Jana Pieńka i Elżbiety (ZL V 88-212, X 304- 311). 1466-70 Maciej Pienkowic, s. Jana Pieńka (ZL V 88-212, VIII 162). 1466-7 Jan Trojanowie (ZL V 90, VIII 162). 1466 Mikołaj Łukasz, Barbara, Katarzyna - dzieci śp. Wojciecha Hieronimowica (ZL VIII 89). Jakub Słotwiński z N. (ZL V 87). Jakub zw. Phetka, Fyethko, syn Jana (ZL V 88-457). 1466-74 Jakub Krzczonkowic (KL 1633, ZL V 87). 1467 Jakub Sitko (ZL VIII 162). Stanisław Niebrzegowski z N. (ZL VIII 161). 1468 Sięgniew (ZL VIII 187). Anna (ZL VIII 34). 1469 Anna ż. Mikołaja Krzczonka (ZL VIII 58). Zofia c. Pakosza z Kłodnicy, ż. Stanisława Osińskiego z N. (ZL VIII 70). Piotr Gniewek (ZL VIII 70). 1472-7 Piotr Sadurka, s. Jakuba Sadurki, Sadurzyc (KL 1619, ZL V 19). 1472 Katarzyna ż. Piotra Sadurki, c. śp. Stanisława Rarożka, sprzedaje swą cz. Mikołajowi Krzczonkowicowi za 6 grz. (KL 1617). 1472-7 Jakub Głowaczowie (KL 1615-8, ZL V 19). 1473 Mikołaj Klemensowic (KL 1625). 1474 Mikołaj Wojtkowic (KL 1635). 1477 Jakub Moszeński z N. (ZL V 20). Jan Konopka z N. (or. własn. pryw.) 1487 Mikołaj Nosek (LP 112). 1493 Jan s. Jakuba zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1497 skonfiskowane dobra Jana i Mikołaja Drapskiego z N. nadane Pawłowi z Chotczy chorążemu lub. (MS II 976). 1516 N. skonfiskowany za niezapłacenie taksy (MS IV 11048).

1531-3 szlachta bez kmieci: Jan Rej 1/2 ł., Stanisław Trojan 3/4 ł., Mikołaj Pakosz 1/2 ł., Marcin i Andrzej Garbaczowie 3/4 ł., Paweł Pieńkowicz 3/4 ł., Maciej Adamowicz 1/2 ł., Wojciech Pakosz i Stanisław Konisławek 1/2 ł., Jan Nieczuja 1/4 ł., Stanisław Zdrapski 1/4 ł., Marcin Adamowicz ze stryjem 1/2 ł., Bartłomiej Adamowicz 1/2 ł., Mikołaj, Przecław, Piotr, Bieniasz 1/4 ł., Andrzej, Stanisław i in. Pieńkowie 1/2 ł., Andrzej i Stanisław Kurkowie 1/4 ł., Mikołaj Czuryło i Mikołaj Szuba 1/4 ł. (BP).

1427 Piotr i Maciej kmiecie z N. (ZL II 102). 1470-80 kmieci brak (DLB II 569).

5. 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z w. Pankracowice i Kowala odnosiła placki wielkanocne do święcenia plebanowi wąwolnickiemu do N. (ZDM III 839). 1456 dzies. plebanowi (OL II 104). 1470-80 dzies. z folw. wart. 18 grz. plebanowi (DLB II 569). 1529 dzies. z całej wsi 10 grz. plebanowi (LR 440).