NOWOGRÓD

(1326-7 Novum Castrum, 1409 n. Nouogrod, 1531 Nowy Dwor!). 18 km NE od Lublina.

1. Pow. lub., par. N.

2. Granice: 1454-60 z Łuszczowem i Stoczkiem (ZL IV 153, V 258).

3. Własn. szlach. 1409-28 dz. Wacław-Więchno (TA VII 454, ZL II 159, V 96, X 109-393). 1417 tenże zapisuje ż. Dzichnie 200 grz. wiana na w. Ziółków (ZL X 171). 1451-6 Wojciech z N. i → Tomaszowic (LP 49, ZL I 141, IV 116-37). 1456 tenże zrzeka się pr. do N. na rzecz Jana z Ziółkowa (ZL IV 187). 1452 Janowi z Ziółkowa przypada w dziale N. (ZL IV 84). 1454 dz. Jakub, Dorota, Małgorzata dzieci po śp. Janie Ziółkowskim (ZL V 258). 1458 dz. Jan (OL II 139). 1458-9 szl. Elżbieta wd. po Janie z N. (OL II 145-82). 1461-8 Mikołaj Brzechwa dz. z N. (OL II 249-50, ZL VIII 30). 1460-9 Elżbieta ż. Mikołaja Brzechwy (OL II 201-25, ZL VIII 52). 1481 Jakub Ziółkowski odstępuje N. swemu zięciowi Andrzejowi Lipieńskiemu burgrabiemu lub. (ZL IX 352). 1487 Andrzej z N. (LP 108). 1531-3 pobór z cz. Lipieńskiego 4 1/2 ł.; cz. Czarlęskiego 2 ł. (RP).

1419 Stanek kmieć (ZL X 316, 337). 1443 Bernard młynarz (ZL I 167). 1459 Stefan cieśla (OL II 162). Karczma (OL II 181-2).

5. Archid. lub. Plebani: 1326-7 Adam ekskomunikowany, nie płaci (MV I 173, 247). 1350-4 N. bez dochodu (MV II 374-432). 1409-17 Michał (TA VII 11-115, ZL X 134). 1428 Marcin (OL I 10). 1441-5 Mikołaj (ZL I 4-84). 1452-61 Mikołaj (OL II 8-250). 1461 tenże zastawia 6 srebrnych łyżek (OL II 245). 1460 szkoła (OL II 206). Poł. XV w. plebanowi dzies. z Ziółkowa (OL I 7). 1529 plebanowi dzies. z całej wsi N. 4 grz., oraz ze w. → Stoczek, Ziółków, Zazulin, Witaniów, Zawieprzyce, łącznie z kolędą 1 grz., 16 grz. 30 gr (LR 443). 1531-3 do par. należą w/w wsie (RP). 1565 kośc. Wszystkich Świętych. 1599 par. przeniesiona do Kijan (Szafran 159).

8. Grodzisko wczesnośredn. (Żaki 516).