OLBIĘCIN

(1441 Olbytwczin, 1442 Olboczin, 1451 Olbieczin kop. 1459 Olbyaczin, 1529 Olbyeczin, 1531 Olbyączin), 10 km S od Urzędowa.

Pow. urzęd., par. Dzierzkowice. Własn. szlach. 1441 Katarzyna [z Goraja] wd. po Dobiesławie [Oleśnickim] z Sienna wdzie sand. zastawia w. O. i Wałowice za 150 grz. Janowi Włostowskiemu łowczemu lub. (ZL I 50). 1442 Katarzyna zastawia jw. (ZL IV 101). 1451 dz. Katarzyna wojewodzina sand. i jej syn Piotr łowczy sand. Granice z Kraśnikiem, Suchynią, Wyżnicą i Wyżnianką: od ściany dzierzkowskiej do ściany wsi Trzenik lasami do drogi z Rzeczycy do Sandomierza (BJ VI 15). 1459 Wojciech Piszczkowicz [kmieć?] z O. (OL II 194). 1529 dzies. snop. z pewnych ról bpowi (LR 34). 1531 pobór z 4 1/2 ł., 1533 z .3 1/2 ł. (RP).