OLEŚNIKI

(1359 Olesniki), Oleszniki kop., 1409 n. Oleszniky, Olsinky!), 7 km SE od m. Biskupice.

1. Pow. lub., par. Czemierniki w.

2. Granice: 1359 z w. Dobryniów w z. chełmskiej: od rz. Wieprz do Przesepnego Dołu i Przespy, przez rzekę płynącą z Łężnego Błota; bór aż do Bielskiego bagna należy do O. (ZDM IV 961). 1415, 1420 z Idzikowicami rzeką (ZL X 159, 342), 1428 z Chwalisławicami dąbrowa (ZL II 187). 1429 z Dobrynowem (ZL II 238). Łąki na granicy z w. Leszczno [z. chełmska] (ZL II 243). 1448-9 z Idzikowicami: dąbrowa, łąka zw. „Nowinka circa Sthoczek” (LP 39-41). 1466 z Czemiernikami i Drohuczą: od brzegu rz. Wieprz błotem do lasu mając po prawej Wilczobrody, po lewej Leśnik do Drohuczy i bagna Bielsko. Dziedzice z Drohuczy mogą wykopać staw w Wilczobrodach (ZL XXXVII 495-6). 1464 Mikołaj z Gardzienic pozywa Jana i Jakuba z O. o zepsucie mostu zbudowanego przez Mikołaja przed 3 laty na rz. Wieprz (ZL V 400). 1478 dział między braćmi: starszemu Jurianowi 1/2 wsi O. od granicy Idzikowskiej, z 1/2 dworu, rzeki Wieprz, stawu itd.; Mikołajowi druga połowa z karczmą (ZL IX 244-5).

3. Własn. szlach. 1409-30 dz. Gniewomir-Gniewko (TA VII 70-453, LP 147, ZL II 214-276, X 159-360). 1419 tenże odstępuje s. Piotrowi 1/2 cz. w O. (ZL X 277). 1409-29 Florian, br. stryjeczny Gniewomira i Mścisława (TA VII 70-453, LP 147, ZL II 94-236, V 183, X 106-360). 1413-29 Mścisław br. Macieja z Suchodołów sędziego lub. (LP 147, ZL I bp., II 134-236, X 136-187). 1415 dz. Piotr pleban w Rudnie i Warsz (ZL X 159). 1415-30 cz. Macieja [z Suchodołów] sędziego lub. (ZL II 271, X 155). 1417 Świętoslaw z O. (ZL X 141). Dziersław z O. (ZL X 142). 1426 Mścigniewa z O. (ZL V 183). 1426-8 Mścigniew-Mściszko (ZL II 94-134, V 183). 1429 Hieronim [Yeronius, Hyeronczo, Hyeronyecz!] (ZL II 214-30). 1441 Piotr (ZL I 28). 1441-62 Pełka br. Jana i Stanisława (LP 38-40, ZL I 7-175, IV 144-221, V 60-315, X 51). 1462 tenże zapisuje ż. Formozie 100 grz. wiana (ZL V 305). 1443 Mikołaj z O. (ZL I 136). 1449-69 Stanisław br. Jana i Pełki (LP 39-40, ZL IV 144, V 267, VIII 56-75). 1466 szl. Stanisław Paszczorek z O. (ZL V 465). 1453-66 Jan Gniewek, Gniewomirowic, br. Pełki i Stanisława (ZL I 141, IV 144-75, V 257-465, X 59). 1453 tenże otrzymał za ż. Małgorzatą 20 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 135). 1461 tenże zastawia O. za 900 grz. Dziersławowi Glińskiemu (ZL V 297-8). 1455 Grzegorz z Gardzienic sprzedaje swe łąki w O. za 20 grz. br. Janowi (ZL IV 175). 1460 Mikołaj Paszczorek br. stryjeczny Pełki, Jana i Stanisława (ZL V 267). 1462-4 Jan Zgliński z O. (BO LX 1, ZL V 376-400). 1463-6 Jakub Zgliński z O. (ZL V 376-464). 1468-9 ks. Bogusław-Bogusz z O. (ZL VIII 38-75). 1469 Warszka, Elżbieta, Barbara, Helena, Katarzyna, siostry Bogusława (ZL VIII 75). 1468-9 Mikołaj Jarek z O. (ZL VIII 40). 1469 Stanisław z O. (ZL VIII 54). Goworek tenut. (ZL VIII 72-75). 1521 Jan z O. podżupek bocheński, br. śp. Sebastiana kustosza kieleckiego i kanonika krak. (MS IV 3814). 1531-3 dz. Jacek (RP).

1359 kmieć Wacław obecny jako starzec przy rozgraniczaniu z. lub. i chełmskiej (ZDM IV 961). 1414 karczma (ZL I bp.) 1418 kmieć Maciej (ZL X 103). 1427 kmiecie Tomek i Wojciech Ząbek (ZL II 100-4). 1443 Jan z Gardzienic zastawia kmiecia Mikołaja zw. Wycrzecz z O. za 10 grz. Mikołajowi Sosze (ZL I 183). 1453 Jan z Czemiernik zastawia br. Grzegorzowi 3 kmieci w O. z tej strony rz. Wieprz, Bugaja, Sówkę i Wasyla, którzy płacą rocznie po 1/2 grz, oraz obsiewają 4 korce żyta na oziminę i 4 korce owsa na jarzynę (ZL IV 175). 1531-3 pobór z 2 ł. i młyna o 1 kole. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Czemiernikach (OL I 7). 1453 bp Zbigniew [Oleśnicki] nadaje dzies. snop. z O. kościołowi w → Biskupicach. 1470-80 dzies. z ł. km. wart. 4 grz. kościołowi w Biskupicach z nadania bpa Zbigniewa z r. 1444! (DLB 549-550). 1529 dzies. z folw. 3 grz. oraz dzies. pien. 3 wiard. plebanowi w Czemiernikach, z reszty wsi 1 1/2 grz. plebanowi w Biskupicach (LR 427-8).