PIELASZKOWICE

(1359 Pielaskowicze kop., 1414 Pyelasscouicz, 1416 Pellescouicze, Pellasscouicze), dziś Pilaszkowice, 15 km S od Piasków.

1. Pow. lub., par. Częstoborowice.

2. 1359 Pielaskowski gościniec. Granice z w. Żółkiew w z. chełmskiej: od Ciemnych Łóz do Kobylej Kaleni, do Smockiego dołu czyli fosy, fosą do potoku Besk (ZDM IV 361). 1416 granice z Dąbiem (LP 143). 1478 cz. w. zw. Młodziejów [Mlodzyegyow] (AGAD or 7353).

3. Własn. król. 1439 Władysław [Warneńczyk] zapisuje na w. Nisko i Zaosice [pow. sand.] oraz P. 200 grz. Mikołajowi Czajce z Jawora (ZDM V 1445). 1455 Kazimierz Jagiel. zastawia w/w w. Mikołajowi Czajce z Jawora swemu dworzaninowi (AGAD or. 7316). 1469 tenut. Anna [Szezekocka] z Wojciechowa starościna lub. (ZL VIII 93). 1478 Katarzyna z Jawora, wd. po Janie [Szczekockim] z Wojciechowa star. lub. zrzeka się na rzecz c. Katarzyny, ż. Andrzeja Tęczyńskiego m. in. zapisu na w. P., oraz sołectwa w P. wraz z Młodziejowem (AGAD or 7353). 1479 Kazimierz Jagiel. zastawia w. P. za 1035 grz. Andrzejowi Tęczyńskiemu kaszt. sanockiemu (Mp V/O 130). 1497 Jan Olbracht zezwala Zbigniewowi Tęczyńskiemu podkom. krak. na wykupienie w. P. z rąk Andrzeja Tęczyńskiego kaszt. wojnickiego (MS II 687). 1519 tenut. Andrzej Rzeszowski (MS IV 12032). 1522 tenut. Marcjan Chełmski, s. Mikołaja, dworzanin król. (MS IV 13407). 1523 spór między w/w a Janem Pileckim star. lub. o w. P. (SP VI 213).

1414 Mikołaj kmieć z P. (ZL V 92). Stachna z P. (ZL V 93). 1531-3 pobór z 6 ł. i młyna (RP). 1565 56 kmieci na półłankach, 6 3/4 ł. pustych, 4 karczmarzy na 3 ł., 17 zagr., 4 młyny, 6 stawów, folw. (L 91-3).

4. 1425 Władysław Jag. powierza szl. Piotrowi z Dominowa osadzenie na pr. magd. wsi nad rz. Giełczew na starych rolach i otaczających je lasach zw. P. Nadaje mu sołectwo z 4 ł., łąkami, stawem, młynem, karczmą, 1/3 z kar sądowych, 1/6 czynszów, całością z przysiąg, z obowiązkiem służby z kopią i 2 strzelcami (ZDM VII 1977). 1441-51 Mikołaj Smok z P. (ZDM III 607, ZL I 16, IV 34-107). 1449 Kazimierz Jagiel. zezwala Michałowi Smokowi na sprzedaż wójtostwa posiadanego w P. na mocy przywileju Władysława Jag. (ZDM III 837). 1452 szl. Stefan z Dąbia wójt w P. (ZL IV 78).

5. 1529 dzies. z folw. 8 grz. plebanowi w Częstoborowicach, bpowi 2 grz. 6 gr (LR 35, 445).