RACHÓW

(1417 Rachbyow!, 1420 Rachlow!, 1428 n. Rachow), 9 km N od Zawichostu.

Pow. lub., par. Świeciechów. Własn. szlach. 1417 dz. Jan Dłoto ze Słupia (ZL X 174). 1420 tenże odstępuje Wichnie 8 ł. w R. (ZL X 343). 1428 Elżbieta wd. po Dobiesławie z R. (ZL II 186). 1441-69 Piotr z R. (ZL I 17, VIII 58). 1466 dz. Jan z Czyżowa [pow. sand.] (ZL V 436). Mikołaj z R. zapisuje ż. Piechnie, c. Jakusza z Mienkowic 50 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 438). 1469 szl. Małgorzata i Mikołaj z R. (ZL VIII 58). 1470-80 dz. Jan Czyżowski h. Półkozic oraz Piotr i Mikołaj Rachowscy h. Bylina. 2 folw. 15 ł. km., 5 ł. km. wymierzonych z ról dworskich, 1 karczma i 6 zagr. z rolami. Dzies. snop. z ł. km. wart. 8-16 grz. archidiakonowi zawichojskiemu, z karczmy i zagr. w/w archidiakonowi i plebanowi w Świeciechowie, z reszty wsi wart. do 6 grz. w/w plebanowi. Granice z Opoką Małą (DLB I 195-6, 389, II 511). 1499 w dziale dóbr po Janie Czyżowskim cz. w R. przypada Hieronimowi Zaklice z Międzygórza (MS II 1365). 1529 dzies. snop. od kmieci wart. 9 grz. w/w archidiakonowi, z pewnych ról folw. i km. wart. 12 grz. w/w plebanowi (450, 462). 1531 pobór łącznie z w. → Jakubowice (RP). 1533 pobór z cz. Mikołaja Rachockiego 1/2 ł. km., z cz. N. łącznie Jakubowicami 3 ł. km., cz. Feliksa Lasoty poszukiwanego bezskutecznie przez sługi grodzkie 1 ł. we własnej uprawie (RP).