RADAWCZYK

(1418 Radawcziko!, 1430 n. Radawczik, 1443 Parvus Radawczyk), 12 km SW od Lublina.

Pow. lub., par. Konopnica? Własn. szlach. Piotr z Radawca zapisuje swej ż. 80 grz. posagu na 1/4 w. R. (ZL X 249). 1430 Mrochna z Niedrzwicy odstępuje swym cc. Annie i Małgorzacie ojcowiznę w R. (ZL II 264). Anna Grotowa sprzedaje 1/2 swej cz. w R. za 60 grz. Małgorzacie Hektorowej z Niedrzwicy (ZL II 264). 1441-5 szl. Stachna-Stachnica Gyschowska: z R. (ZL I 2-231). 1441-53 Mikołaj z R. (ZL I 8-247, IV 114). 1443 Hektor z Niedrzwicy zastawia cz. w R. z dworem oraz 1/2 ról i łąk dworskich za 120 grz. Dziersławowi z Brzezic (ZL I 66). 1447-53 Wojciech z R. (KL 870-999, ZL IV 97). 1453 Helena ż. Wojciecha (ZL IV 97). 1451 Mikołaj z Piotrowic zamieszkały w R. (ZL IV 69-70). 1453 Hektor z Niedrzwicy zastawia swą 1/2 w. R. za 50 grz. Mikołajowi z R. (ZL IV 114). Jan Pszonka s. Piotra z Radawca zapisuje swej ż. Małgorzacie 80 grz. posagu na 1/2 w. R. (ZL IV 98, 129). 1454 Mikołaj Puczek zastawia br. swemu Pawłowi pusty łan Janowski, kmiecia Kaszkę z półłankiem oraz karczmą w R. za 5 grz. (ZL IV 140). 1460 dz. Anna ż. Jakuba z Giełczwi i Katarzyna ż. Skokowskiego (ZL IV 289). Jachna z R. (ZL IV 301). 1479 dz. Jan Rybczowski (ZL IX 258). 1529 dzies. 9 gr bpowi (LR 35).