RADAWIEC

(1398 n. Radawyecz) 11 km SW od Lublina.

1. Pow. lub., par. Konopnica.

2. Granice: 1405 i 1443 z w. → Konopnica. 1416 z Matczynem (LP 144). 1418 z Palikijami (ZL X 221). 1425 z Motyczem (ZDM V 1354). 1483 z Babinem i Matczynem (BD LX 77). 1443 Matczynem i Palikijami (LP 1). 1454 Jan Pszonka zastawia 6 ł. osiadłych od dworu Jana w R. do wielkiej drogi do Bełżyc za 50 grz. Janowi z Unieszowic (ZL IV 150). 1564 mostowe w R. pobiera niejaki Orzechowski (AS XIX 303).

3. Własn. szlach. 1398 Mroczko i Marek z R. przeciw Piotraszowi Pszonce z Kurowa „pro hereditate R.” (SP VIII 7356, 7368). 1409-18 dz. Marek (TA VII 125-411, LP 142, ZL X 107-252). 1418 tanże zastawia Piotrowi Pszonce cz. w R. za 100 grz. (ZL X 221). 1418 Masza ż. Marka z R. (ZL X 221). 1414 Swiętosław z R. (ZL I bp.) 1415-30 Mikołaj Mroczkowie z R., br. Piotra (OL I 9, ZL II 265-77, X 159-383). 1418 Miczek Sasin z R. (ZL X 219). 1417-30 Piotr Mroczkowic z R. (ZL II 97-276, V 181, X 178-338). 1418-25 Piotr Pszonka z R. (ZDM V 1354, ZL X 202-342); 1431-2 tenże sędzią grodzkim lub. (SP VII/2 1613-5). 1419-20 Piotr s. Mikołaja z R. (ZL X 278-383). 1419-30 Jan z R. (ZL II 138-276, X 319). 1427 Gotard z R. (ZL II 116). 1430 Jakub z R. (ZL II 272). 1430-42 Paweł z R. (ZL II 276, X 270). 1437-61 Piotr Radawiecki z R. (Pol III 209, Mp IV 1420, LP 65-67, OL II 48-9, KL 879, ZL I 5-79, IV 169- 208, V 46, 217, VIII 180-3). 1441 Stachnica z R. (ZL I 7). 1442 Piechna z R. (ZL I 54) 1442-56 Mikołaj Puczek z R. (ZL IV 209, X 270). 1461 Elżbieta ż. Mikołaja Puczka, siostra Jana z Jaroszowic (ZL V 320). 1442-63 Piotr Pszonka z R. i Babina (LP 1-41, ZL II 294, V 364, X 57, 270); 1461-2 tenże sędzią kaszt. lub (ZL VIII 23, X 308-11). 1445 Jan, Piotr i Wojciech Pszonkowie z R. (ZL I 241). 1447-8 Wojciech z R. (KL 783- 959). 1451 br. niedzielni Jan i Piotr Pszonkowie (ZL IV 40). 1451-3 Paweł z R. (ZL I 138, IV 39). 1453 Anna ż. Paszka z R. (ZL IV 98). 1451-4 Jan s. Piotra z R. (ZL IV 40-147). 1452 tenże otrzymał za ż. Małgorzatą z Gisowic 150 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana na swych cz. w R. i Radawczyku (ZL IV 79). 1453-7 Małgorzata c. Anny Paszkowej z R., ż. Jana Piotrowica z R. (ZL IV 98-240). 1455 Jan Pszonka z R. otrzymał za ż. Małgorzatą 200 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 178). 1461 tenże zapisuje ż. Małgorzacie 250 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 317). 1451-74 Jan Pszonka z R., br. Piotra Pszonki z Babina, synowiec Pawła (ZL I 138, IV 40-208, V 55-451, IX 8, LP 45). 1453-60 Mikołaj Piotrowski z R. (ZL IV 97-290). 1453-62 Jakub młodszy s. Piotra z R. (ZL IV 129, X 92). 1459-64 Jakub s. Mikołaja Puczka, synowiec Pawła (ZL IV 282-387, VIII 28). 1461-83 Paweł Puczek (ZL V 386, VIII 28, IX 8-365, X 305). 1462 Paweł z R. z ss. Janem i Dziersławem (ZL X 92). 1460 szl. Jakub, Jan i Michał z R. (ZL IV 292). 1461-2 szl. Jan Jeż z R. (ZL V 46, X 2). 1460-6 Anna ż. Jana Jeża (ZL V 258-467). 1462 Katarzyna c. Jana Jeża (ZL X 98). 1466 Mikołaj, Piotr, Jan i Marcin Pszonkowie z R. (ZL VIII 19). 1470-80 wzm. cz. Hektora, Puczka i Pszonki w R. (DLB II 540). 1479-96 Jakub z R. komornik z. lub. (ZL IX 269-621, XI 96-138). 1482-6 Jan Puczek z R., s. Marcina (BO LX 41-77). 1482 Katarzyna c. śp. Mikołaja Pszonki zw Strzeszkowic, ż. Jana Puczka z R. (BO LX 41). 1483 Warsz Mychowski z R. otrzymał za ż. Zofią, c. Piotra Firleja z Dąbrowicy 500 fl. węg. posagu (AGAD or. 6714). 1487 → Strzeszkowice. 1488 Zofia wd. po Warszu Mychowskim z R. (ZL IX 542). 1487 Jan Pszonka z Babina odstępuje br. stryjecznemu Janowi ze Strzeszkowic 5 ł. i karczmę w R. (ZL IX 462). 1495 Mikołaj z R. komornik z. lub. (BCz or. 642). 1531-3 pobór z cz. Kaspra młyn i 6 1/2 ł.; Macieja Puczka 1 1/2 ł.; Lodzi 1/2 ł.; cz. Andrzeja albo Piotra Piotrowskiego 3/4 ł.; cz. Szpunta 1 1/2 ł (RP).

1419 karczma (ZL X 338). Kmiecie: 1417 Mirek (ZL X 132). 1419 Mikołaj młynarz (ZL X 303). 1428 Mikołaj Groczko-Craczko (ZL II 130-7).

4. 1419 Stanisław wójt z R. (ZL X 317- 40).

5. 1529 dzies. 2 grz. 33 gr bpowi, z folw. 2 grz. plebanowi w Konopnicy (LR 35, 429).