ROGALÓW

(1381 Rogalyew kop., 1409 Rogalewycze, 1414 Rogale, 1415 n. Rogalow, 1416 n. Rogalew, 1418 Rogalouicz), 12 km E od m. Kazimierza.

1. Pow. lub., par. Wąwolnica.

2. Granice: 1418 z Opatkami (ZL X 199). 1448 przy drodze ze Stoczka do Wąwolnicy narożnica m. R., Bielinami, Karmanowicami oraz Celejowem i Zawadą (LP 30).

3. Własn. szlach. 1381 Wyszko z R. (ZDM IV 1059). 1414 Piotrka ż. Dziersława z R. (ZL I bp.) 1416 Dziersław z R. (ZL X 10). 1409-20 Krystyn-Krzczon z R. (TArch. VII 430, LP 143-8, ZL X 106-390). 1418 Węgrzyn z R. (ZL X 232). 1427 Jachnica z R. (ZL X 243). 1428-9 Elżbieta z R. (ZL II 152-224). 1427-8 Grot z R. alias de Gluschek! (ZL II 98-194). 1427-9 Jakub z R. (ZL II 145-224). 1430 Katarzyna z R. (ZL II 274) 1444-83 Jakub Rogalowski (LP 23-91, KL 334-1512, ZL I 103-246, V 86- 89b, VIII 34-160, X 98-311). 1457 tenże zapisuje ż. Katarzynie 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 237). 1468 dz. Jan i Stanisław Rogalowscy, Bartłomiej, Jakub, Paweł, Stanisław, Elżbieta i 2 Barbary (ZL VIII 34). 1470-80 dz. Jan h. Nabra (DLB II 568). 1473-82 Jan z R. (ZL V 22, XXIII 632, AGZ VI 110); 1484 burgrabia lub. (Mp V/P 7). 1482 Stanisław z R. (ZL XXIII 632). 1531-3 szlachta bez kmieci; pobór z 1, wzgl. 2 ł. (RP).

1416 Marcin Zaręba kmieć z R. (ZL X 123).

5. 1450 kr. Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z R. odnosiła placki wielkanocne do poświęcenia plebanowi wąwolnickiemu do w. Zawada (ZDM III 839). 1470-80 dzies. snop. z folw. i ł. km. wart. 3 grz. w/w plebanowi (DLB II 568). 1529 dzies. z całej w. 1 grz. w/w plebanowi (LR 440).