ROGÓW

(1409 n. Rogow, 1418 Regow!, 1457 Ragow!)1Niektóre z poniższych danych mogą się odnosić do w. Regów na lewym brzegu Wisły w pow. radomskim, 18 km NW od m. Kazimierza, 7 km S od m. Kazimierza.

1. Pow. lub., par. Wilków.

2. 1480 granice z Kłodnicą (ZL IX 312).

3. Własn. szlach./król. 1409-29 Dziersław z R. i Podgórza (TA VII 444-468, ZDM V 1267, ZL II 224, V 97, X 8-320). 1409-43 Piechna-Piotrka ż. Dziersława (TA VII 441, ZL I 170, X 155-6); 1445-52 wd. (ZL I 80, IV 83). 1416 Idzi z R. (ZL X 108). 1415-28 Jakub z R. (ZL II 130, X 157-60). 1441 Świętoszka z R. (ZL I 41). 1442 Wyszko z R. (ZL X 268). 1442-57 Święszko z R. alias Podgórza (ZL I 178-201, IV 32-253, V 221-272). 1452 tenże za zgodą swej matki Piechny, która zrzeka się zapisanego jej wiana i posagu, zastawia swą cz. „in hereditate Rogów Strijewo!” za 300 grz. Grotowi tenut. kazimierskiemu (APL or., MK XCVIII 258, ZL IV 77). Grot wykupił R. z pieniędzy posagowych swej ż. Doroty (ZL IV 81-2) 1445 Katarzyna c. Piechny i Dziersława z R., ż. Mikołaja Opatkowskiego (ZL I 80). 1453-68 Zawisza dz. R. (ZL I 143, VIII 39), 1469 b. dz. (ZL VIII 52-84). 1457 Jakub dz. R. (OL II 119, 127). Jan i Maciej, ss. Świętosława z R. (ZL IV 253). 1466 dz. Jan z Podgórza (ZL V 448). 1468 Mikołaj z R. (ZL VIII 35). 1472 dz. Grot z Ostrowa podkomorzy lub. (Ep III 67). 1470-80 dz. Mikołaj Kazimierski h. Rawa. Folw., 13 1/2 ł. km., karczmy, zagr. nie ma. (DLB II 555, III 251). 1480-1 dz. Mikołaj z Ostrowa tenut. kazimierski i jego br. Jan bp chełmski (ZL V 78, IX 312). 1501 br. Jan i Andrzej z Samborca oświadczają, że król zadośćuczynił za w. R. należną im pr. bliższości po Mikołaju z Ostrowa star. lub. (MK XCVIII 277). Jan Olbracht zobowiązuje się Andrzejowi Birackiemu zapłacić 284 fl. weg. w 2 ratach za w. R. przynależną do zamku kazimierskiego (MS II 1478). 1511, 1512 Zygmunt I zezwala Mikołajowi Firlejowi wdzie lub. wykupić w. R. z rąk tenutariuszy br. Bireckich (MS IV 1190, 1478) 1518 → Kocko. 1522 Zygmunt I zezwala Mikołajowi Firlejowi kaszt. krak. na zastawienie w. R. Mikołajowi Skokowskiemu i jego ż. Zofii (MS IV 13418). Zygmunt I nadaje R. wieczyście Mikołajowi Firlejowi (MS IV 4052). 1523 proces Pawła i Stanisława Samborzeckich z ich stryjecznymi siostrami, cc. śp. Jana Samborzeckiego m.in. o R. (SP VI 225). 1531-3 pobór z 1 1/2 ł. (RP).

4. 1454 szl. Jakub Słotwiński sprzedaje wójtostwo w. R. Grotowi tenut. kazimierskiemu (ZL IV 153).

5. 1442 Sąd polubowny postanawia, że dzies. snop. ze wszystkich ról km. we w. R., jako osadzonej na starych rolach, winien pobierać nie bp, lecz opat świętokrzyski (ZDK II 434). 1470-80 dzies. z folw. plebanowi w Wilkowie, z ł. km. wart. do 10 grz. w/w opatowi (DLB II 555, III 251). 1529 dzies. z folw. 1 grz. w/w plebanowi (LR 441).

1 Niektóre z poniższych danych mogą się odnosić do w. Regów na lewym brzegu Wisły w pow. radomskim, 18 km NW od m. Kazimierza.