SOBIANOWICE

(1359 Sobiyanowicze kop., 1418 n. Sobianowicze, 1426 n. Sobeyanouicze, 1427 Sobanicze!), 9 km NE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Bystrzyca. (DLB II 575).

2. Granice: 1427 z Łuszczowem: od granicy z Bystrzycą środkiem rz. Bystrzycy do rowu [„signaculum fovee”] na granicy z Turką (ZL X 241). 1452 z Jawidzem (LP 54).

3. Własn. szlach. 1359 Miksza z S. sługa król. i zamku lub. (ZDM IV 961). 1418 Bogusława z S. z s. Piotrem (ZL X 104-6). 1419-28 dz. Jan Kuropatwa z Łańcuchowa kasztelanic zawichojski (ZL II 106-155, V 176, X 344-53); 1453 podkomorzy lub. (ZL IV 120). 1427 Aleksander i Sułko z S. (ZL II 112). 1429 dz. Zawisza [Oleśnicki] podsędek sand. (ZL II 259). 1441-3 Jakub Rogala z S. (ZL I 33-191). 1445 tenże zrzeka się praw do w. S. na rzecz Jana Kuropatwy w zamian za zapis 230 grz. na w. → Milejów (ZL I 81). 1441-59 Andrzej Strachocki z S. (OL II 5-58, ZL I 4-234, IV 205-77); 1460 nie żyje (ZL IV 302). 1441 Agnieszka ż. Andrzeja z S. (ZL I 4). 1445 Jan Kuropatwa sprzedaje w. S. Andrzejowi Strachockiemu za 560 grz. (ZL I 118-9). 1454 Andrzej z S. i jego ż. Agata zastawiają Janowi Wężerowskiemu 6 ł., na których siedzą kmiecie Jan Górka, Grzegorz, Jan, Ossyp, Wasyl Pyszny, Grzegorz, Maciej, Wojciech wójt i Kubala, oraz karczmę (ZL IV 137). Andrzej Strachocki z S. zastawia Andrzejowi z Pogorzałegostawu, swemu synowcowi 2 karczmy w S. za 20 grz. (ZL IV 161). 1456-62 Mikołaj Orzechowski tenut. w S. (ZL IV 206-89, V 315-30). 1457 tenże zapisuje ż. Małgorzacie 100 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 261). 1462 Małgorzata ż. Mikołaja Orzechowskiego (ZL V 330). 1460 Jan i Andrzej ss. śp. Andrzeja Strachockiego z S. (ZL IV 302). 1461 Andrzej, Mikołaj, Jakub Pióro i Marcin, ss. śp. Mikołaja Strachockiego z S. Jan, Andrzej, Katarzyna i Kordula, dzieci śp. Andrzeja Strachockiego z S. (ZL V 285, 315). Jadwiga ż. Andrzeja Strachockiego tenut. w S. i wójta w Pogorzałymstawie (ZL V 320). Andrzej i Jan ss. śp. Andrzeja Strachockiego i Agnieszki (OL II 235). 1462 Mikołaj Unieszowski z S. (ZL V 58). 1466 br. Andrzej, Marcin i Mikołaj z S. (ZL V 464, VIII 18). 1469 Andrzej Strachocki z S. (ZL VIII 57). 1531-3 pobór z 4 ł. (RP). 1542 Franciszek Żukowski z S. h. Janina (RH III 175).

4. 1454 Wojciech wójt (ZL IV 137). 1460 uczc. Elżbieta wd. po Janie Turze [wójcie?] z S. (OL II 227).

5. 1455 dzies. plebanowi w Bystrzycy (OL II 82). 1529 dzies. z całej wsi 8 grz. plebanowi w Bystrzycy (LR 442).