SŁUPIE

(1412 Slup prope Goray kop., 1414 Slupp, 1415 Slup, 1417 Slupe, 1470-80 Slup Dlothowa, 1531-3 Slupia), 18 km SE od Kraśnika.

1. Pow. urzęd., par. pierwotnie zapewne Potok (DLB II 575), ok. 1412 n. S.

2. 1412 borek między drogą z S. do Stojeszyna a rz. Sanną z barciami (ZDM I 297). 1451 granice z kluczem Kraśnik, ze Stojeszynem, Stróżą i Wolą Słupską (BJ VI 13).

3. Własn. szlach. 1412-20 dz. Jan Dłoto (ZDM I 297, ZL X 166-353) 1417 tenże zapisuje swej ż. Annie, c. Zbrożka z Czemiernik, 300 grz. wiana na w. → S., Wola, Siedliska, Siestrzewitów i Rachów (ZL X 174). 1414 Jachna Witowa z S. (ZL I bp.) 1420 szl. Piotr z S. (ZL X 389). 1441 Jan Dłoto z S. (ZL X 151). 1445-53 Jakub Dłoto (LP 60-2, ZL I 231, IV 132). 1451 dz. Jan Dzewąsszil, Jan Granat, Jan Białas i jego br. zw. Dłotkowie (BJ VI 13). 1452 dz. Jan Dzewasszyl i Jan Granat Dłotowie (LP 62). Jan s. Jana Dłoto z S. zapisany na Uniw. Krak. (Ind.). 1453 Barbara siostra Jakuba i Piotra Dłotów, ż. Dobka z Bartodziejów [Mazowsze] (ZL IV 132). 1466 dz. Mikołaj (ZL V 458). 1466-84 Jan Dłoto z S. (MH II 65, ZL V 106, VIII 49, BJ VI 20); 1466 tenże zapisuje ż. Katarzynie 120 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 445); 1481 tenże komornikiem z. lub. (ZL V 79). 1469 Jan Dziewiaski, Jan Golas, Jan Żak, Przecław, Mikołaj dz. S. przyznają Bystramowi z Wierzchowisk wolny wrąb w dąbrowie (ZL XXVI 353, GrL XIII 313). 1470-80 dz. Dłoto h. Syrokomla (DLB II 503). 1531-3 pobór z cz. Bystrama 2 ł. i młyna; z cz. Dłota 3 ł. i młyna (RP).

5. Archid. zawichojski. 1412 Jan Dłoto nadaje kościołowi NMP nowo erygowanemu w S. borek → 2 oraz cz. we w. → Wola Dłotowska (ZDM I 297). 1458 Marek pleban w S. (OL II 137). 1529 plebanowi dzies. snop. z 3 folw. w S. 24 gr i od 5 kmieci wart. 12 gr., 1 dz. pańszczyzny na 2 tygodnie od 1 zagr. w S., czynsz z nowo osadzonej karczmy 1/2 grz., dzies. z Woli [Dłotowej], Wierzchowiska, Rudnika, Dąbia, dochód łącznie z kolędą 1 grz., 46 1/2 gr - 8 grz, 2 gr (LR 450-1). 1531-3 do par. należą w. → Wierzchowiska : Wola Dłotowska (RP).