SŁOTWINY

(1416 Sloczecz!, 1418 n. Sloczviny, 1444 n. Zlotfini, 1447 Sloczwinik!, Sloczvymi!, 1458 Szlothfini) 8 km SE od m. Kazimierza.

Pow. lub., par. Kazimierz. Własn. król. 1416 Stanisław z S. (ZL X 8). 1418 Mikołaj z S. (ZL X 254). 1429 Jan z S. (ZL II 231). 1444-7 Wojciech z S. (KL 23-629). 1447-66 Jakub z S. (KL 618-1414, ZL V 87, 89b); 1454-60 tenże wójtem w Rogowie (ZL IV 153-290). 1443 Marcin z S. oraz Stanisław Słotwiński wójt w Bystrzycy (KL 1010, 1022). 1450 Tworek z S. (ZL IV 3-6). 1457 szl. Elżbieta ż. Jakuba z S. (ZL IV 224). 1458 Piotr z S. (ZL V 207). 1463 Grot z Ostrowa [tenut. kazimierski] odstępuje 1 ł. w S. Marciszowi zw. Nawój z Chmielika w zamian za cz. w tej wsi (ZL V 361). 1466 Grot z Ostrowa odstępuje szl. Mikołajowi i Andrzejowi Nawojowicom 1 ł. w S. w zamian za ich cz. w Chmieliku i Górze (ZL V 443). Wzm. służebnicy zamku kazimierskiego z S. (ZL V 469). 1467 Mikołaj Babka z S. kupuje sołectwo w Dobrym (ZL VIII 163-4). 1463 Jan z S., jego ż. Elżbieta z Tarnawki (AKH V 145). 1495 Piotr s. Wacława z Czeczotek alias z S. (MK XVIII 83). 1509 we w. mieszkają wyłącznie szlachta służebna [„manowie”] zamku kazimierskiego (ASK LIV IX 24). 1529 dzies. z całej wsi 10 grz. plebanowi kazimierskiemu (LR 445).