SŁUGOCIN

(1414 n. Slugoczin), 15 km NW od Lublina.

1. Pow. lub., par. Garbów.

2. 1423 granice z Opatkami (ZL II 250). 1457 droga do Jastkowa (ZL IV 226).

3. Własn. szlach. 1414-8 Przybysław z S. (LP 138, ZL V 94, X 104-64). 1416 Hanka zrzeka się swej cz. w S. na rzecz br. Jakusza z Ożarowa (ZL X 116). 1413 Wichna z S. jej ss. Stanisław i Zbigniew (ZL X 235). Przecław Gemza z S. (ZL X 276). 1426 Stachna z S. (ZL V 182). 1426-30 Dobiesław-Dobek z S. (ZL II 137-280, V 182, X 329). 1426-9 Mikołaj z S. (ZL II 137-230, V 181). 1428 Mikołaj Gemzic z S. (ZL II 163). 1433 Mikołaj i Maciej z S. (OL I 19). 1429 Michał z S. (ZL II 250). 1430 Jan z S. (ZL II 286). 1441-4 Jan i Stanisław z S. (KL 79-122, ZL X 146). 1441-50 Michał z S. (KL 79-1028, ZL IV 21, X 146). 1442-9 Mikołaj Sługocki z S., s. Jana (KL 1457, ZL I 65, V 220). 1443 Świętosiawa z S. (KL 17, ZL I 143-73). 1444-8 Jan Gemza z S. h. Jastrzębiec (KL 161-1043) 1446-59 Jan Czech z S. h. Nałęcz (SP VII/2 1624, KL 230-40, OL II 137, ZL IV 266). 1450-60 Stanisław z S. (OL II 120, ZL IV 19-294). 1450 tenże zapisuje ż. Katarzynie 30 grz. wiana i tyleż posagu (ZL IV 19). 1456 Stanisław synowiec Jana (ZL IV 193). 1456, 1458, 1462 2 Stanisławów z S. (ZL IV 194, V 210, X 93). 1459-71 Stanisław Gemza, s. Michała h. Jastrzębiec (OL II 247, SP VII/2 1624, ZL IV 266, V 12-212). 1460-73 Stanisław Czeniowski alias Czerniowski z S., synowiec Stanisława (KL 1603-27, ZL IV 294, V 12-413, X 93-6). 1469 Katarzyna ż. Stanisława z S. (ZL VIII 60). 1454-69 Mikołaj z S., br. Jakuba (ZL I 65, V 210, VIII 17-60, XI 17). 1454-61 Jakub z S., br. Mikołaja (ZL V 292, XI 17). 1456-7 Jan z S. (ZL IV 193-226). 1458 Andrzej Wysocki z S. (OL II 137). 1459 Piotr .s. Michała Gemzy h. Jastrzębiec (SP VII/2, 1624 ZL IV 266). 1459-61 ur. Małgorzata wd. po Michale z S. (OL II 188-247). 1461 Wojciech z S. (ZL V 287), 1466 Bartosz Świeprawski z S. na mocy zeznań świadków zwolniony od sądownictwa kaszt. (ZL V 89). 1470-3 Piotr z S., synowiec Stanisława i Jana Gemzów (KL 1629, ZL V 212). 1470 Jan Podgajny z S. (ZL V 200). Jan Gemza z S. (ZL V 212). 1471 Jan s. Jana z S. (KL 1611-2). 1470-80 liczni dz. różnych herbów (DLB II 542). 1486 Marcin Sługocki (LP 102). 1487 Stanisław z S. (LP 109). 1531-3 pobór z cz. Mikołaja Czerniawskiego 1/2 ł.; Jana Głuchowicza 1/2 ł.; szlachta bez kmieci: Jan i Maciej Koźmińscy 1/4 ł.; Marcin Orelski 1/4 ł.; br. Piotr i Andrzej 1/2 ł.; Jan Dzichna 1/4 ł. (RP). 1458 uprawia się jęczmień (OL II 133-4).

5. 1458 i 1470-80 dzies. snop. plebanowi w Garbowie (DLB II 542, OL II 133- 4).