STOCZEK

(1152 Stoczek), 17 km NE od Lublina.

Pow. lub., par. Nowogród. Własn. szlach. 1452 S. przypada w dziale Janowi z Ziółkowa (ZL IV 84). 1454 dz. Jan i Zbigniew z Ziółkowa. Granice z Nowogrodem i Łuszczowem (ZL IV 153). 1460 dz. Jakub, Małgorzata i Dorota, dzieci po śp. Janie Ziółkowskim. Granice z Łuszczowem (ZL V 258). 1471-87 Mikołaj Brzechwa z S. (LP 108, ADP or. 339) 2Identyfikacja niepewna. 1523 dzies. z całej wsi 2 grz. plebanowi w Nowogrodzie (LR 443). 1531-3 pobór z cz. Branickiego 3 ł. i młyna (RP).

2 Identyfikacja niepewna.