STOK

(1380 n. Stoczek kop., 1428 Stoczki, 1442 Stok or., 1462 Stocecz, Sthok, 1470-80 Sztok sive Stoczek). 3 km NE od m. Kazimierza.

1. Pow. lub., par. Klementowice.

2. 1448 droga do Wąwolnicy (LP 30).

3. Własn. szlach. 1380 → Bochotnica zamek. 1452-66 klucz → Kurów (ZL IV 95, 259, V 354, 399, 454). 1470/80 dz. Katarzyna Zbąska, wd. po Janie Głowaczowskim (DLB III 245). 1531-3 pobór z 7 ł. (RP).

4. 1428 Piotr wójt (OL I 8). 1442 Dedak wójt (ZDM III 593). Wójtowie dziedz.: 1531 Słonina i Kośmiej 2 ł.; Stanisław i Marcin Grabionka, Zuzanna wd. 2 ł. 1533 Słonina 1 ł.; Kośmiej 1 ł.; Marcin Grabionka 1 ł. (RP).

5. 1418 bp Wojciech [Jastrzębiec] nowo lokowaną w. S. włącza do nowo erygowanej par. w Klementowicach. Nadaje tejże par. meszne od kmieci w S. po korcu żyta z ł. oraz kolędę po 1 gr. (ZDM V 1299), 1442 sąd polubowny postanawia, że dzies. z S. winny należeć jak uprzednio do bpa i opata świętokrzyskiego (ZDK II 434). 1470-80 dzies. snop. z 11 1/2 ł. km. klaszt. świętokrzyskiemu, z nowizn bpowi, z sołectwa plebanowi w Klementowicach (DLB II 555, III 245). 1529 dzies. snop. z pewnych ról. wart. 6 1/2 grz. bpowi, z folw. i sołectwa 5 grz. plebanowi w Klementowicach, z reszty wsi łącznie z Zbędowicami wart. 4 grz. 38 gr konwentowi świętokrzyskiemu (LR 33, 351, 431).